Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

alpu_ilce

Giriş
 ALPU İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ
 
 
 Tel         : 0222 5112485

Fax        : 0222 5112478

E-Mail   : alpu@egm.gov.tr

 

 

 TARİHİ;

        İlçe, ilkçağlarda Frigya adı verilen bölge içerisindedir. İlçe içerisinde bulunan höyüklerden, bölgenin ilkçağlarda yaygın bir kültüre sahip olduğu anlaşılmaktadır.
M.Ö.2000 yıllarında doğudan inen Hititler bu çevreyi Hitit topraklarına dahil etmişlerdir. M.Ö.2000 yıllarında Hitit egemenliğine son vererek geniş bir alana yayılan Frigler Alpu’nun da içinde bulunduğu Eskişehir Ovasına yerleşerek bir krallık kurmuştur. M.Ö.116 yılından sonra bütün Frigya Roma idaresine geçince, bu yörelerde Roma-Frig halkı kaynaştırılarak iskan ettirilmiştir.1972 yılında Büyükkızlar Höyüğünde bulunarak Eskişehir Arkeoloji Müzesine teslim edilen 180 bilezik, kolye, yüzük, sikke ve benzeri eşyalardan Romalıların bölgede uzunca bir süre yaşadıkları ortaya çıkmıştır.1071 Malazgirt muharebesinden sonra doğudan gelen Türkler , 1074 yılında bu yöreyi aldılar. Selçuklu Uç Beylerinden Bozhan,halen ismi Bozan olan İlçeye bağlı Bozan Kasabasının bulunduğu yerde kendi adı ile anılan bir han yaptırdı. Bozhan kabilesinden altı haneyi verimli otlaklarla kaplı bulunan bu bölgede iskan ettirilmesiyle ilk kez yerleşim birimi olarak Alpu kurulmuştur. 

 

Rivayetlere göre Alpu adı Altı, Altu, Alpu olarak değişime uğramıştır. İlçe Merkezi (4) mahalleden oluşmaktadır. İlçenin ilk yerleşim yeri Kemalpaşa Mahallesidir.  Bu mahalleye eski Alpu denilmektedir. 1928 yılında Eskişehir İl Merkezine bağlı Bucak statüsüne kavuşmuştur. 1936 yılında Romanya ve Bulgaristan’dan gelen göçmenlerin yerleşmesi ile Fevzipaşa Mahallesi kurulmuş, bu mahalle aynı zamanda Gökçekaya Barajının yapımı nedeniyle arazileri kamulaştırılan Mihalıççık İlçesi Süleler ve Ermenek Köylülerinin de iskan sahası olmuştur.

Denizli/Çivril ve Konya yörelerinden gelenlerin de mahalleye yerleşmesiyle büyüyen mahalle eski adı Evrenpaşa Mahallesi, yeni adıyla Yunus Emre Mahallesi  olarak iki mahalleye ayrılmıştır. Kemalpaşa Mahallesinin büyümesiyle Fatih Mahallesi adında yeni bir mahalle oluşmuştur.1955 yılında Belediye Teşkilatı kurulan Alpu, 19.06.1987 tarih ve 3392 sayılı kanunla İlçe Merkezi olmuştur.

 

COĞRAFİ YAPISI

 

İlçe, Eskişehir ilinin 40.km. doğusunda olup, batısında İl merkezi, kuzey batısında Sarıcakaya, doğusunda Beylikova, kuzeydoğusunda Mihalıççık, güneyinde Mahmudiye ilçeleri ile kuzeyinde Ankara İl sınırlarının çevrelediği Alpu ovası üzerinde yer almaktadır. Topraklarının 4/3’ne tekabül eden bu ova kuzeye gidildikçe yükselir ve Sündüken dağları ile en yüksek kesimi oluşturur.

Sündüken dağları Alpu İlçesinin kuzeyinde Ankara il sınırına kadar ulaşır, bu sınırını Gökçekaya baraj gölü ile Sakarya nehrinin kolu olan ovanın porsuk nehri tarafından ikiye bölünür. Porsuk ırmağından tali kanallara bu ovanın ekseriyetini sulu tarım yapılmaktadır. Taban suyu da yüksek olan Alpu ovası İç Anadolu bölgesinin zengin ovaları arasında yer almaktadır. İlçe iklim bakımından İç Anadolu bölgesine özgü kara iklimine sahiptir. Yazları sıcak ve kurak, kışlar yağışlı ve soğuk, ilkbahar ayları genellikle yağmurlu ve ılık, sonbahar aylarında ise serin ve kurak geçer. Yılda ortalama 398.1 kg. yağış düşer. Isı yazın 30-38,kışın 50 ile 20 derece arasındadır.Yüzölçümü 886 km2.dir.

 

NÜFUS DURUMU;

 

2016 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre İlçe Merkezinin nüfusu 4765 ilçeye bağlı diğer mahallelerle birlikte toplam nüfusu 11.290'dır.

 

İDARİ DURUM ;

 

Alpu,1928 yılında Bucak merkezi olmuş, 1955 yılında Belediye teşkilatının kurulması ile gelişmiş ve 19.06.1987 gün ve 3392 sayılı kanunla İlçe statüsüne kavuşmuştur. İlçenin (33) mahallesi bulunmaktadır.

 ​

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Polis Eşleri Derneği Eskişehir Şubesi
  • İçişleri Bakanlığı
  • CİMER
  • KGYS ESKİŞEHİR