Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

basin

Giriş

MEDYA-HALKLA İLİŞKİLER VE PROTOKOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Tel: 0222 230 27 73 -  0 505 318 26 03
Adres:Esentepe Mah. Çevre Yolu Üzeri No: 358  Tepebaşı / Eskişehir
E-Posta: eskisehirbasin@egm.gov.tr

 

    

            Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğümüz Yeni İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası içerisinde Makam Bloğu zemin katında 1 Şube Müdürü 1 Komiser Yardımcısı ve 6 Polis Memuru olarak hizmet vermektedir.

            Şube Müdürlüğümüz İdari Büro Amirliği, Medya İletişim Büro Amirliği, Halkla İletişim Büro Amirliği ve Protokol  ve Tören Büro Amirliği olarak 4 bürodan oluşmaktadır.

 

İdari Büro Amirliğinin Görevleri:

 

* Şube personelinin özlük dosyalarını tutmak,

* Şubemizde tutulması gereken defterlerin takibini yapmak,

* Şubemize gelen-giden evrakların tanzimini yapmak,

* Genelge ve emirlerin bürolara dağıtımını yapmak ve tebliğ etmek,

* Şubeye ait istatistiki bilgileri hazırlamak,

* Mevzuata uygun verilen diğer görevleri yapmak, 

Medya İletişim Büro Amirliğinin Görevleri:

* Basın ve diğer kitle haberleşme araçlarında yayınlanan yazı ve haberleri devamlı şekilde izlemek,    incelemek ve değerlendirmek, emniyet müdürlüğü, Emniyet Müdürü ve Genel Müdürün şahsını ilgilendirenleri makama sunmak,

* Emniyet Müdürüne sunulan yazı ve haberleri, verilecek talimat doğrultusunda emniyet müdürlüğünün ilgili birimlerine tevdi ederek sonuçlarını takip etmek,

 

* Yayınlanan yazı ve haberlerle ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklama ve tekziplerle ilgili gerekli çalışmaları yapmak,

 

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarını yönetmek,

 

* Yapılacak açıklamaları, 26/6/2004 tarihli ve 25504 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5187sayılı Basın Kanunu’nun ilgili maddesi hükümlerine göre hazırlamak,

 

* Yayınlanan yazı ve haberlerle ilgili yapılan her türlü işlem ile yapılan açıklama ve tekzipler hakkında Emniyet Müdürüne bilgi vermek,

 

* İl Emniyet Müdürü tarafından verilecek direktif doğrultusunda basın toplantıları düzenlemek, Emniyet Müdürlüğünün hizmet ve çalışmaları hakkında basın ve yayın organlarına iletilecek bültenleri dağıtmak,

 

* Önemli toplantı, açılış ve törenler sırasında fotoğraf ve kamera ile tespit edilen görüntüleri İl Emniyet Müdürü izini doğrultusunda basın ve yayın organlarına dağıtmak,

 

* İl Emniyet Müdürlüğüne, yazılı ve sözlü basın kuruluşları tarafından yöneltilen soruları değerlendirerek cevaplarını onay almak üzere İl Emniyet Müdürüne arz etmek,

 

       * Mevzuata uygun verilen diğer görevleri yapmak, 

Halkla İletişim Büro Amirliğinin Görevleri:

* Polis-halk ilişkilerini olumlu yönde geliştirecek faaliyetlerde bulunmak,

* Özel ve tüzel kişiler tarafından Emniyet Müdürüne gönderilen mektup, şikayet dilekçesi ve sözlü müracaatlar hakkında ilgili birimlerden bilgi almak, sonucunu Emniyet Müdürüne sunmak ve cevaplamak,

 

* Emniyet Müdürlüğünün ilgili birimlerince düzenlenen huzur toplantısı, seminer ve benzeri toplantılarında koordinasyonu sağlamak,

 

* Vatandaşların Emniyet Teşkilatı ile ilgili konularda yapacakları müracaatlardaki bilgi taleplerinde kendilerine yardımcı olmak,

 

* Vatandaşa verilen hizmetlerle ilgili kamuoyu araştırması yapmak veya yaptırmak, bu araştırmanın sonuçlarını ve yapılan hizmetleri tanıtıcı broşür veya ilan hazırlamak ve Genel Müdürlüğe göndermek,

 

* Özel ve tüzel kişiler tarafından emniyet müdürlüğün resmi e-posta adresine gönderilen iletilerden 3071 sayılı Kanunda belirtilen şartları taşıyanları ilgili birimlere iletmek, takip etmek ve sonucundan müracaat sahibine ve iletinin gönderildiği tüzel kişilere bilgi vermek.

 

* Başbakanlığın 2006/3 genelgesi ile oluşturulan Başbakanlık İletişim Merkezine  (BİMER) ilişkin işlemleri yürütmek,

 

* 4982 sayılı Kanun ve Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ve İçişleri Bakanlığı Bilgi Edinme Hakkının Uygulanması ile İlgili Olarak Yürütülecek İşlemlere İlişkin Yönerge hükümleri doğrultusunda görevlerini yerine getirmek,

 

* Anayasa ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğüne göre bilgi edinme ve denetim yollarından olan sözlü ve yazılı soru önergelerine, gerekli koordinasyonu sağlamak suretiyle cevap hazırlamak,

Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan komisyonlar tarafından gönderilen dilekçelere gerekli koordinasyonu sağlayarak cevap hazırlamak,

 

* Mevzuata uygun verilen diğer görevleri yapmak,

Protokol ve Tören Büro Amirliğinin Görevleri:

* Emniyet Müdürü ile ilgili resmi protokol faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemlerin Cumhurbaşkanlığınca onaylanan devlet protokol listesine uygun şekilde yürütülmesini sağlamak,

* Tören, etkinlik, davet, karşılama ağırlama ve uğurlama ile resepsiyon ve benzeri temsil ile ilgili protokol işlerini düzenlemek,

* Emniyet Müdürünün davet edildiği toplantı ve organizasyonlarda gerekli ön çalışmaları yapmak, protokol hizmetlerini yürütmek,

* Mevzuata uygun olarak verilecek diğer görevleri yerine getirmek​

 ​

​​​
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Polis Eşleri Derneği Eskişehir Şubesi
  • İçişleri Bakanlığı
  • CİMER
  • KGYS ESKİŞEHİR