Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

basin

Giriş

MEDYA-HALKLA İLİŞKİLER VE PROTOKOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Tel: 0222 230 27 73 -  0 505 318 26 03
Adres:Esentepe Mah. Çevre Yolu Üzeri No: 358  Tepebaşı / Eskişehir
E-Posta: eskisehirbasin@egm.gov.tr

 

 

   

​                   Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü


   Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğümüz Yeni İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası içerisinde Makam Bloğu zemin katında 1 Şube Müdürü ve 5 Polis Memuru olarak hizmet vermektedir.

    Şube Müdürlüğümüz İdari Büro Amirliği, Basın Büro Amirliği, Bilgi Edinme Büro Amirliği ve Halkla İlişkiler Büro Amirliği olarak 4 bürodan oluşmaktadır.

 

İdari Büro Amirliğinin Görevleri:

 

* Şube personelinin özlük dosyalarını tutmak,

* Şubemizde tutulması gereken defterlerin takibini yapmak,

* Şubemize gelen-giden evrakların tanzimini yapmak,

* Genelge ve emirlerin bürolara dağıtımını yapmak ve tebliğ etmek,

* Şubeye ait istatistiki bilgileri hazırlamak,

* Mevzuata uygun verilen diğer görevleri yapmak, 


Basın Büro Amirliğinin Görevleri:


    * Basın ve diğer kitle haberleşme araçları ile Sosyal Medya Ağları (Facebook, Twitter)                yönetmek ve takip etmek,

* Emniyet Müdürlüğümüzü ilgilendiren haberleri Makama sunmak ve Makamın emirleri  doğrultusun da ilgili birimlere iletmek, sonuçlarını takip etmek,

* Yayınlanan yazı ve haberlerle ilgili olarak gerek görüldüğü hallerde Valinin onayı alınarak          Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklama yapmak ve tekziplerle ilgili gerekli çalışmaları yapmak,

* Yazılı ve görsel basın ile sosyal medya ağlarındaki kurumumuzu ilgilendiren haberleri derleyip Makama arz etmek,

* Toplantı, açılış ve törenler sırasında fotoğraf ve kamera ile çekilen görüntüleri basın ve yayın organlarına dağıtmak,

* Emniyet Müdürlüğüne yazılı ve sözlü basın kuruluşları tarafından yöneltilen soruları cevaplamak ve faaliyetlerimiz hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde bilgi vermek,

* Mevzuata uygun verilen diğer görevleri yapmak, 

 

Bilgi Edinme Büro Amirliğinin Görevleri


* 24.10.2003 tarihli ve 25269 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve 27.04.2004 tarihli 25445 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bilgi Edinme Hakkı Kanununun uygulanmasına ilişkin esas ve usuller hakkında yönetmelik, İçişleri Bakanlığı Bilgi Edinme Hakkının uygulanması ile ilgili olarak Yürütülecek işlemlere ilişkin yönerge hükümleri doğrultusunda görevleri yerine getirmek.

* 01.11.1984 tarih ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanununa ilişkin hükümleri yerine  getirmek,

* Mevzuata uygun verilen diğer görevleri yapmak,


Halkla İlişkiler Büro Amirliğinin Görevleri:


* Polis ve Halkla ilişkileri olumlu yönde geliştirmek için çalışmalar yapmak,

* Huzur toplantıları düzenlemek,

* Vatandaşlara istedikleri konularda yardımcı olmak,

* Mevzuata uygun verilen diğer görevleri yapmak

 

 ​

​​
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Polis Eşleri Derneği Eskişehir Şubesi
  • UPEM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • KGYS ESKİŞEHİR