Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

bilgiislem

Giriş

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Tel: 230 27 73  0 505 318 26 00 / 01 02
Adres:Esentepe Mah. Çevre Yolu Üzeri No : 358 Tepebaşı / ESKİŞEHİR
E-Posta: eskisehirbis@egm.gov.tr

 

 

 

 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ       

 

Görevleri:
 
- İl Emniyet Müdürlüğünde bulunan birimlere Daire Başkanlığı ile koordineli olarak bilişim teknolojisi desteği sağlanması temel görevi doğrultusunda;
- Şube Müdürlüğü personelinin izin, sağlık, geçici görev ve diğer özlük işlerinin yürütülmesi,
- Polnet’in kesintisiz çalışmasının ve güvenliğinin sağlanması, karşılaşılan sorunların giderilmesi, tespit edilen arızaların ve giderilemeyen sorunların Daire Başkanlığına iletilmesi,
- Birimlerin ihtiyacı olan bilgisayar ve çevre birimleri ile sarf malzemelerinin tespit edilmesi ve bütçe çerçevesinde alımının yapılması,
- Sorumluluk bölgesinde bulunan veya bulunmasının gerekli olduğu belirlenen hudut kapılarındaki teknik hizmetlerin, personel görevlendirilmesi suretiyle yerine getirilmesi,
- Birime ait web sayfasının genelge, yönerge ve emirlere göre düzenlenmesi,
- Her türlü bilişim araçlarının verimli kullanılması için gerekli eğitimlerin verilmesi,
- Mobil bilgi işlem hizmetleri ile ilgili olarak Daire Başkanlığıyla koordineli çalışılması,
- Mevzuatla verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.
 

 

 İDARİ BÜRO AMİRLİĞİ

 

- Şube Müdürlüğünün evrak kabul, kayıt, havale ve çıkış işlemlerinin yürütülmesi,

 

- Görev alanındaki konulara ilişkin bilgilerin tutulması,

 

- Şube müdürlüğü brifinginin hazırlanması ve güncel halde bulundurulması,
- Mevzuatta verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.
 

 

 Başa Dön

 SİSTEM İLETİŞİM BÜRO AMİRLİĞİ

 

- PolNet ile ilgili Daire Başkanlığı tarafından belirlenen program veya vereceği talimatlar doğrultusunda hareket edilmesi,
- Birime ait web sayfasının genelge, yönerge ve emirlere göre düzenlenmesi,
- Şube müdürlüğü sorumluluğundaki sunucu bilgisayarlar ile iletişim cihazlarının çalışır durumda tutulması,
- Mevzuatta verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

 

 Başa Dön

 DESTEK VE BAKIM ONARIM BÜRO AMİRLİĞİ VE BAKIM ONARIM BÜRO AMİRLİĞİ

 

 - İl Emniyet Müdürlüğü birimlerinin bilgisayar ve çevre birimleri ile sarf malzeme ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve dağıtılması,
- Her yılsonunda biriminde bulunan bilgi işlem cihaz ve malzemelerinin sayımlarının yapılması ve Daire Başkanlığına gönderilmesi,
- Biriminde kullanılmakta olan bilgi işlem cihaz ve malzemelerinin amaçlarına uygun kullanılmalarının sağlanması ve meydana gelen arızalar ile ilgili gerekli işlemlerin takip edilmesi,
- Biriminde bulunan mevcut bilgisayar altyapısında meydana gelen arıza ve ihtiyaçların Daire Başkanlığına bildirilmesi,
- Kullanımdan vazgeçilen bilgisayar malzemelerinin hek işlemlerine esas olmak üzere listelerinin hazırlanması ve ilgili birimlere bildirilmesi,
- Mevzuatta verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
 
 

 

 Başa Dön

 

UYGULAMA İŞLETİM BÜRO AMİRLİĞİ
 
-Mobil bilgi işlem hizmetlerinin kesintisiz çalışmasının sağlanması,

- Mobil bilgi işlem hizmetleri ile ilgili olarak Daire Başkanlığıyla koordineli çalışılması,

- Mevzuatla verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi, ile görevlidir.

 

 

  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Polis Eşleri Derneği Eskişehir Şubesi
  • İçişleri Bakanlığı
  • CİMER
  • KGYS ESKİŞEHİR