Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

cocuk

Giriş

ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 
Tel: 0 222 325 00 65  -  0 505 318 26 00 / 01 02
Adres: Esentepe Mah. Çevre Yolu Üzeri No : 358 Tepebaşı / ESKİŞEHİR
E-Posta: eskisehircocuk@egm.gov.tr
 
ÇOCUK POLİSİ NEDİR?

Ülkemizin büyük çoğunluğunu oluşturan ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza yönelik, korunmaya muhtaç olan, ihmal ve istismara maruz kalan, evden veya bulunduğu kurum yada kuruluştan kaçan, sokakta yaşayan çalıştırılan, uçucu madde (Bally-Tiner) bağımlısı olupta, ilgili kuruma veya teslim edilinceye kadar bakım ve koruma altına alınan 0-18 yaş grubu çocuklara hizmet vermek üzere oluşturulan birimimizdir.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
T.C.
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
Emniyet Müdürlüğü
 
 
 
 
Çocuk ve gençlerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim-öğretim görmelerini sağlamak, bu hizmetlere ilişkin koruyucu, önleyici ve destekleyici güvenlik tedbirlerini almak, bu yönde ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliğinde bulunmak Emniyet Teşkilatının temel görevlerindendir. “
 Bu gerçekten hareketle;
 20.09.2007 tarihinde imzalanan, 22.12.2016 tarihinde yenilenen İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıkları arasında imzalanan “Okullarda Güvenli Eğitimin Sağlanmasına Yönelik, Koruyucu Ve Önleyici Tedbirlerin Artırılmasına İlişkin İşbirliği Protokolü” çerçevesinde;
 Eğitim çağındaki çocuk ve gençlerimizin güvenli ve huzurlu bir ortamda yetiştirilmesi, şiddet olaylarına karşı korunması, muhtemel şiddet olaylarının önlenmesi ve çocuklarımızın zararlı alışkanlıklardan korunması amacıyla, 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında hayata geçirilen güvenli eğitim uygulamasına 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında da ‘Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi Projesi’ adı ile devam edilmektedir. 
 2017-2018 Eğitim-Öğretim döneminde alınacak tedbirler ile ilgili Müdürlüğümüz kadrosundan konu hakkında bilgi sahibi, sakin ve sabırlı, çocukları/eğitimi seven, öğretmen ve öğrencilerle diyalog kurabilen, diksiyonu düzgün, hitabeti ve ikna kabiliyeti güçlü, sevecen, şefkatli, çocuklarla empati kurabilen 5 ekip halinde toplam 14 personel ile ‘Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi’ oluşturulmuştur.
               Oluşturulan ‘Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlileri okulların içinde değil, herhangi bir olumsuzluk anında müdahale edecek şekilde okulların yakın çevresinde bulunarak görevlerini yerine getirmektedir.
 
              Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlileri tarafından okullar ve çevresinde;
             - Okul idarecileri, okul aile birlikleri, mahalle muhtarları ve bölge polis merkezi amirlikleri ile koordine kurarak okul ve okul çevresine gelen okulla ilişkisi olmayan, harici şahıslar üzerinde gerekli çalışmalar yapmaktadır.
- Okul çevresindeki her türlü umuma açık yerler ile park ve bahçeler, öğrencileri olumsuz etkileyen veya tehdit eden internet salonu ve kafeteryalar üzerinde mevzuatlar çerçevesinde çalışma ve uygulamalarda bulunmaktadır.
- Okul ve okul çevresine gelen seyyar satıcılar ile dilencilik yapan şahıslar hakkında ve okul çevresinde bulunarak öğrencilere tek dal veya paket sigara satışı yapan şahıs veya işyerleri hakkında gerekli işlemleri yapmaktadır.
 - Okula devam etmeyen öğrencilerle ilgili olarak okul idaresi ve rehberlik servisi ile birlikte çalışmalar yaparak okulda madde kullandığı tespit edilen öğrenciler ile ilgili ve  okullarda meydana gelecek olaylara direk müdahale ederek diğer kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak gerekli çalışmaları yapmaktadır.
 İl genelinde okullar ve çevresinde trafik, genel asayiş ve diğer konular ile ilgili çalışmalar yapılmak üzere 46 karma ekip görevlendirilmesi yapılmıştır.
Ayrıca okul giriş çıkış saatlerinde yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi amacıyla 25 ekip ile giriş çıkışlar güvenli olarak sağlanmaktadır.
  Eskişehir halkının ve çocuklarımızın huzur ve güveni için çalışmalarımıza aralıksız devam edilmektedir.
 
 
 
  
 
Çocuk hakları ile ilgili gelişmeler 1800’lü yılların başlarında yetiştirme yurtlarındaki uygulamalarla başlamıştır. 20. yy’nin başlarından itibaren çocuk haklarının yetişkin haklarından farklı olarak algılanması gerektiği düşüncesi yaygınlaşmaya başlamıştır.
Bu düşünceyle hazırlanan Çocuk Hakları Bildirgesi 1924 yılında Birleşmiş Milletler (League of Nations) tarafından kabul edilmiştir. Daha sonra 1959 ve 1989 yıllarında olmak üzere iki kez yenilenmiştir.
Birleşmiş Milletler sürekli yaptığı çalışmalarla çocuk haklarını temel ilkeler ve standart kurallara bağlamaya çalışmaktadır.
Birleşmiş Milletlerin çocuk hakları sözleşmesinin kökeni Çocukları Koruma derneğinin kurucusu Eglantyne Jebb’in çocuk haklarının beş temel ilkesini ortaya attığı 1923 yılına kadar dayanır. Daha sonra bu ilkeler Birleşmiş Milletler tarafından 1924 yılında kabul edilmiş ve Cenova Sözleşmesi olarak tanınmıştır.
II. Dünya Savaşını takiben Birleşmiş Milletler insan hakları üzerine daha çok yoğunlaşmış ve 1948 yılında İnsan Hakları Bildirgesi’ni yayınlamıştır. Bu bildirgede çocuk haklarına değinilmişse de bunlar yetersiz görülmüş ve 1959 yılında BM bu sefer çocuk haklarına özel bir bildirge yayınlamıştır. On temel maddeden oluşan bu sözleşme yalnızca çocuk haklarının genel bir çerçevesini çizmekteydi.
Bundan tam 30 yıl sonra 1989 yılında, Birleşmiş Milletler önceki sözleşmeyi yenilemiş ve bunu 54 maddeye çıkararak genişletmiştir. Ayrıca üye ülkelerin sözleşmeyi imzalamasıyla bu sözleşme uluslararası bir yasa haline gelmiştir.
 
ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİNİN TEMEL İLKELERİ
 
Çocuk Hakları Sözleşmesine göre:
 
  • Çocukları ilgilendiren konularda alınan kararlar, yapılan kanunlar ve devlet tarafından yapılan uygulamalar mutlak olarak çocukların yararları ve çıkarları dikkate alınarak yapılmalıdır.
  • Çocuklar ve ailelerinin din, dil, ırk politik düşünce gibi ayrıcı özelliklerine bakılmaksızın sözü edilen bu haklara eşit olarak sahiptirler.
  • Çocuklar kendileri ile ilgili görüş ve düşüncelerini her şekilde özgürce açıklama hakkınasahiptirler.
Bu ilkelere dayanarak hazırlanan sözleşmenin ana maddeleri aşağıdadır:
 
Madde 1: Çocuğun Tanımı : 18 Yaşı altındaki herkes çocuk olarak tanımlanır.

Madde 2: Eşitlik İlkesi : Bu bildirge çocukların ırk, dil, din gibi diğer ayırıcı özelliklerine bakılmaksızın, hepsine eşit olarak uygulanır.

Madde 3: Çocukların Yararlarını Gözetme : Aileler çocukların yararlarını ön planda dikkate alarak karar vermelidir.

Madde 6: Yaşam Hakkı : Çocukların sağlıklı yaşam hakkı vardır ve bu hak devlet tarafından güvence altındadır.

Madde 12: Çocukların Düşünce Ve Görüşlerine Değer Verilmesi : Aileler çocukları ile ilgili sürekli karar almaktadırlar.

Ancak bu kararları alırken çocuklarının düşüncelerini de dikkate almalıdırlar. Bu, çocukların ebeveynlerine istedikleri her şeyi yaptırmaların anlamına gelmemelidir. Ancak çocuklarında kendi görüşlerini özgürce açıklama hakları da olmalıdır.
 
Çocuk Hakları Sözleşmesi Türkiye tarafından imzalanmış ve onaylanmıştır. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri ve Somali dışındaki bütün dünya ülkeleri tarafından onaylanmıştır. Daha sonra Birleşmiş Milletler bu sözleşmeye ek olarak çocuk ticareti ve asker çocuk konularıyla ilgili isteğe bağlı iki protokol yayınlamıştır. Bu iki protokol şu anda isteyen üye ülkeler tarafından onaylanmaktadır. Henüz bütün ülkeler tarafından onaylanmamıştır.
Çocuk Hakları Sözleşmesinin en iyi şekilde uygulanabilmesi için Birleşmiş Milletler tarafından bu üye ülkelerdeki çocuk hakları ile ilgili gelişmeleri takip etmek için Çocuk Hakları Komitesi kurulmuştur.
 
Çocuk Hakları Bildirgesi
 
1.İlke:
Tüm dünya çocukları bu bildirgedeki haklardan din, dil, ırk, renk, cinsiyet, milliyet, mülkiyet, siyasi, sosyal sınıf ayırımı yapılmaksızın yararlanmalıdır.
 
2.İlke:
Çocuklar özel olarak korunmalı, yasa ve gerekli kurumların yardımı ile fiziksel, zihinsel, ahlaki, ruhsal ve toplumsal olarak sağlıklı normal koşullar altında özgür ve onurunun zedelenmeyecek şekilde yetişmesi sağlanmalıdır. Bu amaçla çıkarılacak yasalarda çocuğun en yüksek çıkarları gözetilmelidir
 
3.İlke:
Her çocuğun doğduğu anda bir adı ve bir devletin vatandaşı olma hakkı vardır.
 
4.İlke:
Çocuklar sosyal güvenlikten yararlanmalı, sağlıklı bir biçimde büyümesi için kendisine ve annesine doğum öncesi ve sonrası özel bakım ve korunma sağlanmalıdır. Çocuklara yeterli beslenme, barınma, dinlenme, oyun olanakları ile gerekli tıbbi bakım sağlanmalıdır.
 
5.İlke:
Fiziksel, zihinsel ya da sosyal bakımdan özürlü çocuğa gerekli tedavi, eğitim ve bakım sağlanmalıdır.
 
6.İlke:
Çocuğun kişiliğini geliştirmesi için anlayış ve sevgiye gereksinimi vardır. Anne ve babasının bakımı ve sorumluluğu altında her durumda bir sevgi ve güvenlik ortamında yetişmelidir. Küçük yaşlarda çocuğu annesinden ayırmamak için bütün olanaklar kullanılmalıdır. Ailesi ve yeterli maddi desteği olmayan çocuklara özel bakım sağlamak toplumun ve kurumların görevidir. Çocuk sayısı fazla olan ailelere devlet yardımı yapılmalıdır.
 
7.İlke:
Genel kültür ve yeteneklerini, bireysel karar verme gücü, ahlaki ve toplumsal sorumluluğu geliştirecek ve topluma yararlı bir üye olmasını sağlayacak eğitim hakkı verilmelidir. Bu eğitimde sorumluluk önce ailenin olmalıdır. Eğitimin ilk aşamaları parasız ve zorunlu olmalıdır.
 
 
8.İlke:
Çocuk her koşulda koruma ve kurtarma olanaklarından ilk yararlananlar arasında olmalıdır.
 
9.İlke:
Çocuklar her türlü istismar, ihmal, ve sömürüye karşı korunmalı ve hiçbir şekilde ticaret konusu olmamalıdır. Çocuk uygun bir asgari yaştan önce çalıştırılmayacak, sağlığını ve eğitimini tehlikeye sokacak fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişmesini engelleyecek bir işe girmeye zorlanmayacak ve izin verilmeyecektir.
 
10.İlke:
Çocuk ırk, din ya da başka bir ayrımcılığı teşvik eden uygulamalardan korunacaktır. Anlayış, hoşgörü, insanlar arası dostluk, barış ve evrensel kardeşlik ortamında enerji ve yeteneklerini diğer insanların hizmetine sunulması gerektiği bilinciyle yetiştirilmelidir.
 
 
 
Kayıp çocuklar büro / kısım amirliği, evden veya bulunduğu kuruluştan kaçan, bulunan, sokakta yaşayan, kaybolduğu yakınları ve kurumu tarafından haber verilen çocukların;
İlimiz genelinde yapılan aramalarda bulunamayan çocukların Asayiş Şube Müdürlüğüne bildirilmek suretiyle Pol-Net ortamında aranması sağlanmaktadır. Sosyal inceleme raporu hazırlatmak, evden kaçma nedeninin aile ve yakınlarının tutumlarından kaynaklandığının anlaşılması halinde, durumu İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bildirmek, buluntu bebeği buluntu tutanağı ile birlikte derhal İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmektir.
 
ÇOCUĞUNUZUN EVDEN KAÇTIĞINI ANLADIĞINIZDA NE YAPACAKSINIZ.....?
 
İkametinize en yakın karakola veya İlimiz Osmangazi Mh. Porsuk Nehri Sok. No:1 sayılı Gökhan AYDINER Ek hizmet binasında hizmet veren Çocuk Şube Müdürlüğüne çocuğunuzun en son çektirdiği fotoğrafı ile birlikte giderek yazılı müracaatta bulunacak, gidebileceği yerler, adresleri de belirterek en kısa zamanda bulunması çalışmalarına başlatacaksınız.
 
BULUNTU ÇOCUKLAR
 
Kanuni mümessili tarafından terk edilmiş veya evinden veya bulunduğu kurumdan kaçmış halde bulunan çocuğu buluntu çocuğu gerekli işlemlerini yapmak, Kimliği Tespit Edilemeyen Çocuklar Kimliği bir belge ile veya kolluk kuvvetince tanınmış veya güvenilir kişilerin tanıklığı ile
ispat edilemeyen veya gösterdiği belgelerin doğruluğundan şüphe edilen çocukları gerekli işlemlerini yapmak,
 
 

SUÇ ÖNLEME BÜRO AMİRLİĞİ

 
Yasaların ve ilgili mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde; 0-18 yaş grubuna giren çocuklar ile ilgili; korunmaya muhtaç olduğundan şüphe edilen, ihmal ve istismara maruz kaldığı ihbar edilen, bulunan, evden veya bulunduğu kurum ve kuruluştan kaçan, suça maruz kalan, mülteci, refakatsiz, sokakta yaşayan, çalıştırılan ve oturduğu yeri haber vermekten aciz çocukların kimlik tespitlerini yapmak, kanuni mümessillerini araştırmak ve işlemlerini yürütmektir.
 
MADDE BAĞIMLISI ÇOCUKLAR
 
Uçucu, uyuşturucu ve psikotrop madde kullanan veya kullandığından şüphe edilen çocuğu sağlık kuruluşu veya rehabilitasyon merkezine teslim etmek, çocuğun korunmasının sağlanması için konu hakkında İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bilgi vermektir.
 
YANKESİCİ ÇOCUKLAR
 
Yankesici çocukların aileleri hakkında “Hırsızlığa Teşvik” suçundan işlem yapılmakta ve Mahkeme kararı ile çocukların ailelerinden alınarak Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleştirilmesi sağlanmaktadır.
 
SOKAKTA YAŞAYAN ÇOCUKLAR
 
Yoksulluk, aile parçalanması, istismar gibi nedenlerle evlerinden kaçmış ya da uzaklaştırılmış, sokakları mesken edinmiş, sorumlu bir büyüğün korumasından yoksun, aileleri ile bağları gittikçe azalmakta olan ve her tür istismara açık olan sokakta yaşayan çocukları alarak gerekli işlemler için İl Sosyal Hizmetler bünyesinde açılan Çocuk ve Gençlik Merkezine teslimi yapılmaktadır.
 
SOKAKTA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLAR
 
Aile bütçesine katkıda bulunmak amacı ile sokakta beceri gerektirmeyecek bir işte çalışan, günün büyük bir zamanını sokakta geçirip geçte olsa evlerine dönen, bazen okula devam eden çocukların aileleri hakkında gerekli işlemleri yürütmektedir.
 
 
 
 
 
 
Suç işlediğine ilişkin hakkında basit şüphe bulunan, bu nedenle Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlık soruşturması yapılan veya hazırlık soruşturması açılmadan kolluk kuvvetinin yaptığı araştırmaya konu olan oniki yaşını bitirmiş ancak onsekiz yaşını tamamlamamış çocukları, C.Savcısına bilgi vermek, kanuni haklarını anlatmak ve ayrıca yakınlarına bildirmek, suçtan zarar gören çocuklar ile ilgili olarak çocuğun veya velisinin şikayetini beklemeksizin hazırlık soruşturmasını başlatmaktır.
 
ANNE BABALARA
 
-Çocukların güven duygusunu geliştirecek şartları hazırlamak,
 
-Yeterince sevgi, şefkat ve ilgi göstermeleri,
 
-Çocuğun gelişme dönemlerini bilip ona göre davranmaları,
 
-Çocukları kendi yetenekleri ve konumlarında kabul etmeleri,
 
-Gerekli miktarda oyun oynama imkanlarını hazırlamak zorundadırlar.
 
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARI BİLDİRİSİNE GÖRE
 
HER ÇOCUK
 
 
-Şefkat, sevgi ve anlayış görme hakkına
 
-Yeterli beslenme ve anlayış görme hakkına
 
-Parasız eğitim hakkına
 
-Oyun eğlence hakkına
 
- Bir isim sahibi ve bir ülkenin vatandaşı olma hakkına,
 
- Olağanüstü durumlarda yardım görmede öncelik hakkına,
 
- Topluma yararlı olacak şekilde yetişme hakkına,
 
- Uluslararası barış ve Evrensel kardeşlik bilincinde geliştirme hakkına,
 
- Bütün bunlarda, Renk, Irk, dil, din farkı gözetmek için yararlanma hakkına sahiptir.
 
 

SOSYAL HİZMETLER BÜRO AMİRLİĞİ

 
 
Korunmaya muhtaç olan, ihmal ve istismara maruz kaldığı ihbar edilen,buluntu, evden veya bulunduğu kurum yada kuruluştan kaçan, suça maruz kalan,mülteci, refakatsiz, sokakta yaşayan, sokakta çalıştırılan, oturduğu yeri haber vermekten aciz ve hakkında ıslah ve/veya tedavi tedbiri alınan çocuğun, kanuni mümessiline veya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilmesine kadar çocuk bakım ünitesinde muhafazasını sağlamaktır .
Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri gereğince çocukları çalıştırarak istismara uğratanlar hakkında gerekli yasal işlem yapılmaktadır.
 
Korunmaya Muhtaç Çocuklar
 
Beden, ruh ve ahlak gelişimleri veya şahsi güvenlikleri tehlikede olan; anasız ve/veya babasız, anası ve/veya babası belli olmayan, anası ve/veya babası tarafından terk edilen, anası ve/veya babası tarafından ihmal ve istismara maruz bırakılıp fuhuş, dilencilik, alkollü içki veya uyuşturucu maddeleri kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen, mülteci, refakatsiz, çalışan ve başıboşluğa sürüklenmese bile ihmal ve istismar nedeni ile mağdur olan çocuklara gerekli işlemleri yürütmektedir. Örgün ve yaygın eğitim-öğretim kuruluşlarının ve eğlence ve sosyal merkezlerin bulunduğu bölgelerde çocuklarla ilgili olarak önleyici ve koruyucu devriye hizmeti yapmak ,bu bağlamda internet cafe,oyun yerleri gibi çocukların gidebileceği yerlerde gerekli denetim ve kontroller yapılmaktadır.
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Polis Eşleri Derneği Eskişehir Şubesi
  • İçişleri Bakanlığı
  • CİMER
  • KGYS ESKİŞEHİR