Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

ekkm

Giriş
 

KOORDİNASYON VE HAREKAT

 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 
Tel: 0222 230 27 73  -  0 505 318 26 00/ 01 02
Adres:Esentepe Mah. Çevre Yolu Üzeri No: 358 Tepebaşı / ESKİŞEHİR
E-Posta: eskisehirekkm@egm.gov.tr

 

 KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

1-  İdari Büro Amirliği (Dahili:3395)
2- Görev Planlama Büro Amirliği (Dahili: 3387, 3392, 3393, 3396, 3397,3399)
3-  Afet ve Acil Durum Yönetimi Büro Amirliği (Dahili: 3386)
4- Veri Toplama ve Değerlendirme Büro Amirliği (Dahili: 3385)

 

             İdari Büro Amirliği

            - Şube Müdürlüğüne gelen-giden evrak işlemlerine yapmak,

            - İlgili mevzuata uygun olarak evrakın gizlilik derecelerine göre güvenliğini sağlamak,

            - Yürürlükteki arşiv mevzuatına göre evrakın muhafazası, Elektronik Arşiv Yönetim Sistemine (EAYS) aktarılması ve saklama süresi dolan evrakın imhası ile ilgili işlemleri yapmak,

            - Şube Müdürlüğü personelinin şahsi dosyalarını tutmak, göreve başlama, ayrılma, izin, istirahat ve diğer özlük işlemlerini takip etmek,

- Teftiş ve denetleme raporlarında belirtilen hususlara ilişkin çalışmalar yapmak,

            - Şube Müdürlüğünün günlük görev listelerini hazırlamak,

            - Şube Müdürlüğü faaliyet alanları ile ilgili ihtiyaçları belirlemek, stratejik planları hazırlamak ve hedefler doğrultusunda yıllık gerçekleştirilme süreçlerini takip etmek,

            - Şube Müdürlüğü faaliyet alanları ile ilgili hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, yıllık planlamaları yaparak ilgili birimlere sunmak,

            - Şube Müdürlüğü görev alanına giren mevzuatın oluşturulması ile değişen ihtiyaçlar ve gelişen şartlar doğrultusunda güncellenmesine yönelik Başkanlığa önerilerde bulunmak,

            - Şube Müdürlüğü faaliyetlerine ilişkin brifingleri hazırlamak ve güncel halde bulundurmak,

            - Şube Müdürlüğüyle ilgili hizmete ilişkin istatistikleri tutmak ve değerlendirmek,

            -Şube Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılan haberleşme ve teknik cihazlar ile aydınlatma, ısıtma ve soğutma sistemlerinin kontrolünü yaparak faal halde bulunmasını sağlamak,

 

               Afet ve Acil Durum Yönetimi Büro Amirliği

            - Afet ve acil durumlarda İl Emniyet Müdürlüğünün ilgili birimleri arasında koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak,

         - Afet ve acil durumlarda, Valiliğin ilgili birimlerine, üst makamlara ve Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezine konu ile ilgili toplanan bilgileri süratli ve doğru bir şekilde iletmek,

            - Muhtemel afet durumlarına karşı Teşkilat ile koordineli olarak Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluğuna verilen plan/planların hazırlanmasını sağlamak, düzenlenen eğitim ve tatbikat çalışmalarını takip etmek,

          Afet ve acil durumun etkin bir şekilde yönetilmesi için hazırlanan proje ve yazılımların ilgili birimlerce kullanılmasını sağlamak,

- Afet ve acil durumlarda oluşturulan İl Emniyet Müdürlüğü Koordinasyon Kurulu tarafından alınan kararlar ile İl Emniyet Müdürlüğü olarak yapılan afet hizmetlerine ilişkin bilgileri arşivlemek,

- Asayiş, terörle mücadele, güvenlik, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele narkotik suçlarla mücadele, siber suçlarla mücadele, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele, trafik birimlerinin görev kapsamına giren ve diğer önemli nitelikli olaylarla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü günlük önemli olaylar ve faaliyetler bültenini hazırlamak ve İl Emniyet Müdürünün uygun göreceği makam, kurum ve kuruluşlara iletmek,

- İl polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen; güncel önemli olaylar, trafik kazaları, genel yaşamı etkileyen doğal afetler ve kriz olarak nitelendirilebilecek durumlar hakkında alınan bilgileri mümkün olan en kısa sürede Başkanlığa iletmek,

- İl Emniyet Müdürlüğü günlük önemli olaylar ve faaliyetler bülteni ve güncel önemli olay bildirimleri ile bu kapsamda intikal eden bilgileri arşivlemek ve güvenliğini sağlamak,

- Görsel ve yazılı haber kaynaklarını takip ederek, il polis sorumluluk bölgesi ile ilgili yayınlanan olay bilgilerini ilgili birimlerden teyit etmek ve mümkün olan en kısa sürede Başkanlığa iletmek,

- Gece/gündüz görev değişimleri sırasında devam eden çalışmalarla ilgili personel arasında bilgi akışını sağlamak,

 

Görev Planlama Büro Amirliği

- İl Emniyet Müdürünün verdiği talimatlarla ilgili görev planlarını hazırlamak,

            - Hazırlanan görev planlarının ilgili birimlere dağıtımını yapmak ve arşivlemek,


            Veri Toplama ve Değerlendirme Büro Amirliği

- EKİP projesindeki veriler ile bu proje kapsamı dışında olan ve ilgili birimlerden temin edilen verileri analiz etmek,

         - Verilerin gizlilik ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak gerekli tedbirleri almak,

      - EKİP projesinde yer alan olay verilerini analiz ederek il bazında aylık ve yıllık değerlendirme raporları düzenlemek,

         - Şube Müdürlüğü personeli ile ilçelerdeki Koordinasyon Büro Amirliği personelinin EKİP projesi yetkilendirme işlemlerini yapmak,

 

 

 

  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Polis Eşleri Derneği Eskişehir Şubesi
  • İçişleri Bakanlığı
  • CİMER
  • KGYS ESKİŞEHİR