Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

ekkm

Giriş
 

KOORDİNASYON VE HAREKAT

 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 
Tel: 0222 230 27 73  -  0 505 318 26 00/ 01 02
Adres:Esentepe Mah. Çevre Yolu Üzeri No: 358 Tepebaşı / ESKİŞEHİR
E-Posta: eskisehirekkm@egm.gov.tr

 

 

 

 

KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

1-      İdari Büro Amirliği (Dahili : 36 10)
2-      Görev Planlama Büro Amirliği (Dahili : 36 14-36 15-36 21)
3-      Afet ve Acil Durum Yönetimi Büro Amirliği  (Dahili : 36 20)
4-      Veri Toplama ve Değerlendirme Büro Amirliği (Dahili: 36 22)
 
İdari Büro Amirliği
1-      Şube Müdürlüğüne gelen evrakı zimmetle teslim almak, kaydetmek, şube müdürüne                  
arz etmek, talimata göre ilgili büroya intikal ettirmek,
      2-  Şube Müdürlüğünden giden evrakı imzaya sunmak, takip etmek, aşamalarından Şube
           Müdürüne bilgi sunmak, ilgili büroya teslim etmek,
3-      Şube Müdürlüğündeki personelin özlük haklarıyla ilgili işlemleri yürütmek,
4-      Şube Müdürlüğü görev alanıyla ilgili istatistikleri tutmak değerlendirmek ve gerektiğinde faaliyet raporu hazırlamak,  
5-      Günlük Görev Modülünden görev listelerinin her gün için çıktısını almak, birim   amirine imzalatıp, birimde muhafaza etmek,
 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Büro Amirliği
1-      Emniyet Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu’nun oluşturulmasına yönelik çalışmaları yapmak,
2-      Emniyet Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu’nun sekretarya hizmetlerini yürütmek,
3-      Afet ve acil durumlar ile ilgili toplanan bilgileri ilgili birim ve makamlara iletmek,
   İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında meydana gelen önemli olaylara ilişkin   
  “Önemli Güncel Olaylar Bildirim Formu”nu hazırlayıp, Daire Başkanlığı ile İl Emniyet   
   Müdürünün talimatları doğrultusunda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara bildirmek,
4-      İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında meydana gelen asayiş, güvenlik,
kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, terörle mücadele, siber suçlarla mücadele ve trafik birimlerinin görev kapsamına giren olaylara ilişkin “Emniyet Müdürlüğü
5-      Günlük Önemli Olaylar ve Faaliyetler Bülteni”ni hazırlamak, İl Emniyet Müdürüne ve talimatı doğrultusunda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara sunmak,
6-      Acil Yardım Planı kapsamında, Güvenlik Hizmetleri Grubu planlamasını yapmak,
 
 Görev Planlama Büro Amirliği
       1- Ek görevlendirmelerle ilgili planları hazırlamak,
 2-      Hazırlanan planların ilgili birimlere dağıtılarak uygulanmasını takip etmek,
 
 Veri Toplama ve Değerlendirme Büro Amirliği
        1-      İl Emniyet Müdürlüğünde adli işlem yapan birimlerin olay istatistiklerinin
   doğruluğunu teyit ederek, zamanında Daire Başkanlığına dijital ortamda ulaştırmak,
2-      Olayların türünün değişmesi, faili meçhul olayların aydınlatılması gibi değişikliklerde  
    istatistikleri güncelleyerek Daire Başkanlığına ulaştırmak,
3-      İstatistik tablolarının birer nüshalarını; aylara, yıllara ve konularına göre yedeklemek,
4-      Emniyet Müdürlüğü birimlerinin idari işlemlerine (haberleşme, personel, araç-gereç
    vb.) ait veriler ile ihtiyaç duyulabilecek diğer alanlarla ilgili verilerini toplayıp   
    zamanında Daire Başkanlığına ulaştırmak,
5-      Büro Amirliğince kullanılan projelerle ilgili yetki talep ve iptal işlemlerini yapmak,
6-      İl genelinde toplanan verilerin ihtiyaca göre analiz, değerlendirme ve raporlama
    işlemlerini yapmak,
7-      “İl İstatistik Tespit ve Düzenleme Kurulu” birlikteliğinde il genelini kapsayan genel değerlendirmeleri yaparak makama sunmak, elde edilen sonuçlar doğrultusunda her yılın Temmuz ayında 6 aylık ve her yılın Ocak ayında yıllık “Emniyet Müdürlüğü Genel Değerlendirme Raporu”nu hazırlayıp Daire Başkanlığına göndermek,
8-        Emniyet Müdürlüğü il suç verileri değerlendirme brifingini hazırlamak,
9-        Verilerin belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda teşkilatın ilgili kaynak birimleriyle paylaşımını yapmak, teşkilat içi ve dışı bilgi taleplerinin makamca uygun görülmesi üzerine veya yapılmış protokoller gereği paylaşımlarını sağlamak, 

  

 

 


 

 

 

  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Polis Eşleri Derneği Eskişehir Şubesi
  • UPEM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • KGYS ESKİŞEHİR