Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

insaat

Giriş
 

İNŞAAT EMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Adres : Esentepe Mah. Çevre Yolu Üzeri No: 358 Tepebaşı / ESKİŞEHİR

Tel : 0222 230 27 73 - 0505 318 26 00/ 01 02

e-mail : eskisehirinsaat@egm.gov.tr

 

 

İNŞAAT EMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ       

Amaç:

İl Emniyet Müdürlüğünün arsa,bina,konut ihtiyacını belirleyip Genel Müdürlüğe bildirmek, il bazında inşaat ve emlakla ilgili tüm işlemleri yürütmek, mevcut bina ve konutların onarım ve tadilatıyla ilgili gerekli keşif, geçici ve kesin kabulleri yapmak ve yaptırmak, Genel Müdürlüğün vereceği talimata veya yetki devrine göre il bünyesinde yatırım, kamulaştırma ve satınalma işlemlerini yürütmektir


 

İnşaat Emlak Şube Müdürlüğünün Görevleri;       


a) İl Emniyet Müdürlüğünün arsa, bina ve konut ihtiyacını belirleyip Genel Müdürlüğe bildirmek,
b) İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanına giren yerlerde ihtiyaca uygun arsa temin etmek, öncelikle mülkiyeti hazineye ait arsa araştırmaları yapmak ve yaptırmak,
c) İl bazında sektörler itibariyle yatırım tekliflerini usulüne uygun ve zamanında Genel Müdürlüğe intikal ettirmek,
d) Genel Müdürlüğün talimatları doğrultusunda ilde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırma işlemlerini yapmak,
e) Genel Müdürlüğün talimatları veya yetki devrine göre ilde satın alınacak veya kiralanacak emlakın işlemlerini yürütmek,
f) İldeki inşaat işleri için ihtiyaç programları çerçevesinde etüd ve projesi hazırlanan işlerin keşif ve ihale ile ilgili işlemlerini yürütmek, işin ihalesi için ilgili kuruluşla işbirliği yapmak,
g) İlde Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca ihale edilen inşaatları izlemek, belli aralıklarla hazırladığı işlerin raporlarını Genel Müdürlüğe intikal ettirmek,
h) Mahalli imkanlarla elde edilen kaynaklarla yapımı gerçekleştirilecek projeler için Genel Müdürlük onayını almak, onaylanan projeyi yasal prosedüre uyularak gerçekleştirmek,
ı) İlde mevcut hizmet binaları, lojman ve sosyal tesislerden ihtiyaç duyulanların onarım keşiflerini hazırlayarak veya hazırlatarak Genel Müdürlüğe intikal ettirmek, mali kaynağı sağlananların onarımlarını yaptırmak,
i) Bütçe dışı imkanlarla sağlanan kaynaklarla yapılacak tadilat, onarım ve inşaatların 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde ihaleye hazırlık çalışmalarını yürütmek,
j) Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce yapılan inşaatların geçici ve kesin kabul komisyonlarında teknik müşahit üye bulundurmak,
k) Şube Müdürlüğü ile ilgili istatistikleri yapmak, değerlendirmek ve sonuçlarına göre hedefleri saptayıp Genel Müdürlüğe iletmek,
l) Verilen diğer görevleri yerine getirmek
ile görevlidir.

 

 İDARİ BÜRO AMİRLİĞİ


a) Şube Müdürlüğüne gelen evrakı zimmetle teslim almak, Şube Müdürüne arz etmek, talimata göre ilgili büroya intikal ettirmek,
b) Tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde Şubelere ait gelen ve giden evrakın kabul, kayıt, havale, dağıtım, imza ve sevk işlemlerini yürütmek,
c) Şube Müdürlüğündeki personelin özlük haklarıyla ilgili işlemlerini yürütmek, dosyalarını tutmak, nöbet hizmetlerini düzenlemek,
d) Şube Müdürlüğünün bilgi işlem sahasındaki donanım ve yazılım ihtiyaçlarının tespiti, tedariki ve dağıtımı için gereken işlemleri yapmak,
e) Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan bilgisayar, printer ve diğer bilgisayar aksesuarlarının bakımlarını ve onarımlarını yapmak ve yaptırmak,
f) Şube hizmetleri ile ilgili günlük, aylık, yıllık istatistikleri tutmak,
g) Bilgisayar ve bilgi işlem konularında Şube personelinin bilgilendirilmesini sağlamak,
h) Şube Müdürlüğü brifingini hazırlamak, hizmetlere ilişkin bilgi notları düzenlemek ve bunları sürekli güncel halde tutmak,
ı) İstatistiki bilgilerden yararlanarak Şube hizmetlerinin değerlendirmesini yapmak, hizmetlerin daha verimli ve rasyonel yürütülmesi için raporlar hazırlamak,
i) Verilen diğer görevleri yapmak
ile görevlidir.

 Başa Dön

 Planlama ve Ödenek Büro Amirliği

a) İl Emniyet Müdürlüğünün sektörler itibariyle yıllık yatırım teklif programını hazırlamak,
b) İl Emniyet Müdürlüğünün bina ve konut ihtiyacını belirlemek,
c) İldeki inşaat işleri için ihtiyaç programları çerçevesinde etüd ve projesi hazırlanan işlerin keşif ve ihale ile ilgili işlemlerini yürütmek, işin ihalesi için ilgili birim kuruluşla işbirliği yapmak,
d) İlde Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca ihale edilen inşaatları izlemek, belli aralıklarla hazırladığı işlerin raporlarını düzenlemek,
e) Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce yapılan inşaatların geçici ve kesin kabul komisyonlarında teknik müşahit üye bulundurmak,
f) İl Emniyet Müdürlüğüne ait inşaatı tamamlanmış binaların tefriş ve dekorasyonu ile ilgili ihtiyaçları hazırlamak ve Genel Müdürlüğün talimatı doğrultusunda gereken işlemleri yapmak,
g) Verilen diğer görevleri yapmak
ile görevlidir.

 Başa Dön

 İnşaat ve Onarım Büro Amirliği

a) İlde mevcut hizmet binaları, lojman ve sosyal tesislerden onarıma ihtiyaç duyulanların onarım keşiflerini hazırlayarak, mali kaynağı sağlananların onarımlarını yaptırmak,
b) İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki bina ve konutların onarım ve tadilatlarının kontrollük hizmetlerini yapmak ve yaptırmak,
c) Yapılan onarım, tadilat ve benzeri işlerin kesin hesaplarının düzenlenmesi ile geçici ve kesin kabullerini yapmak ve yaptırmak,
d) Verilen diğer görevleri yapmak
ile görevlidir.

 

 Başa Dön

 Etüd ve Proje Büro Amirliği

a) İl Emniyet Müdürlüğünün bina ve konut ihtiyaç programını hazırlamak,
b) Mahalli imkanlarla elde edilen kaynaklarla yapımı gerçekleştirilecek projeler için Genel Müdürlük onayını almak, onaylanan projeyi yasal prosedüre uyularak gerçekleştirmek,
c) Hazırlanmış projelerin ozalitlerini çekmek ve arşivlemek,
d) Verilen diğer görevleri yapmak
ile görevlidir.

 

 Başa Dön

 Emlak Büro Amirliği

 

a) İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanına giren yerlerde ihtiyaca uygun arsa temin etmek, öncelikle mülkiyeti hazineye ait arsa araştırmaları yapmak ve yaptırmak, şehir imar planlarında emniyet hizmetleri için ayrılmış alanlarla ilgili olarak yapılan değişiklik teklifleri ve yapılması düşünülen yeni düzenlemeleri takip ederek gerekli işlemleri yürütmek,
b) Genel Müdürlüğün talimatları doğrultusunda ilde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırma işlemlerini yapmak, taşınmaz mala ait bilgi ve belgelerin teminini sağlamak,
c) Genel Müdürlüğün talimatları veya yetki devrine göre ilde satın alınacak veya kiralanacak emlak işlemlerini yürütmek,
d) İl Emniyet Müdürlüğünün il düzeyindeki emlak envanterini çıkartmak ve bunu düzenli olarak envanter cetveline işlemek,
e) Görev alanına giren konularla ilgili davalarda gerekli bilgi ve belgeleri hazırlamak,
f) Verilen diğer görevleri yapmak
ile görevlidir

 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Polis Eşleri Derneği Eskişehir Şubesi
  • İçişleri Bakanlığı
  • CİMER
  • KGYS ESKİŞEHİR