Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

olayyeri

Giriş

OLAY YERİ İNCELEME VE KİMLİK TESPİT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Tel: 0222 325 00 70 - 0 505 318 26 00/ 01 02
Fax : 0222 3201288
Adres:Esentepe Mah. Çevre Yolu Üzeri No:358 Tepebaşı / ESKİŞEHİR​
 
 
Bakanlık Makamının 15/10/2001 tarihli olurları ile kurulması uygun görülen Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Vilayet Makamının 09/11/2001 tarihli olurları ile faaliyete geçirilmiştir.
BİRİMLERİMİZ
 • İdari Büro Amirliği
 • Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği
 • Teknik Görüntüleme Büro Amirliği
 • Kimlik Tespit Büro Amirliği
 • Parmak İzi Geliştirme Laboratuvarı Büro Amirliği
 • Adli Görünttüleme Büro Amirliği
 • Bomba İmha ve İnceleme ve Büro Amirliği
 • Destek Büro Amirliği
GÖREV ve ÇALIŞMA ESAS ve USULLERİ
Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü; önleyici zabıta tedbirleriyle engel olunamaması sonucu bir suçun işlenmesi durumunda suç şüphelileri ile bunlara ait maddi delillerin araştırılması, tespiti, geliştirilmesi ve ilgili mercilere gönderilmesi safhalarında çalışmalar yapmaktadır.
 
Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü genel olarak;
 
• Kişilerin kimliklerini, uluslararası kabul edilen parmak izi ve fotoğraf tekniğine göre tespit etmek.
 
• Polisin kriminal teknik görevlerinin gerektirdiği fotoğrafçılık hizmetlerini yürütmek.
 
• Kişilerin eşkal tespitini yapmak, sınıflandırmak ve arşivlemek, gerektiğinde görgü tanıklarının açıklamasına uygun robot resimler çizmek, bunları arşivdeki benzer eşkal tanımları ile karşılaştırmak.
 
• Olay yerlerini teknik yöntemlerle incelemek, kroki, plan, fotoğraf veya video ile tespit etmek, elde edilen iz ve delilleri toplamak, değerlendirmek. Polis Bölge Laboratuarlarınca değerlendirilmesi gereken maddi delilleri usulüne göre ambalajlayıp ilgili birime göndermek.
 
• Olay yerinden elde edilen parmak veya avuç izleri ile mekan itibari ile bırakılan diğer izleri, Afis (otomatik parmak izi teşhis sistemi) sisteminde ve şube arşivinde mevcut izlerle karşılaştırmak ve gerekli teşhisi yapmak.
 
• Olay yeri ve maddi delillerle ilgili olarak, olay ve mukayeseli olay analizlerine katılmak.
 
 
 
 
OLAY YERİ İNCELEMENİN ÖNEMİ VE AMACI
 
OLAY YERİ İNCELEME ve ÖNEMİ
 
İşlenen her suç, toplum hayatında büyük yaralar açmaktadır. Toplum hayatının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, toplumsal adaletin ve vicdanın sağlanabilmesi için suç ile açılan bu yaraların kısa sürede iyileştirilmesi yani suçun aydınlatılması, suçluların yakalanması gerekir.
 
Adaletin sağlıklı işlemesini sağlayan en önemli faktör ; işlenen suçtaki karanlık noktaların maddi suç delilleri ile aydınlatılması ve suç teşkil eden olayların çözülmesinde bilimsel yöntemlerin kullanılmasıdır.
 
Teknolojik gelişmeler çok sayıda laboratuvar tekniğinin ortaya çıkmasına yardımcı olmuştur. Ülkemiz de bu konuda dünya ülkeleri ile yarışır düzeydedir.
 
Emniyet ve Asayiş hizmetlerinin kendine özgü özellikleri yönünden polisin başlıca iki görevi vardır: Birincisi, suç işlenmesini önlemeye yönelik idari görevidir. İkincisi ise önleyici zabıta tedbirleri ile engel olunamaması sonucu bir suçun işlenmesi durumunda, kanunlarla polise görev olarak verilen suç ve failleri ile bunlara ait delillerin tespit edilmesi, faillerinin yakalanması ve yargı safhalarında yaptığı çalışmaları kapsayan adli görevidir.
 
Olay, kanunlarda açıkça suç olarak belirtilen fiil ve hareketlerin belli bir yerde ve zamanda ortaya çıkmasını, olay yeri de; olayın işleniş tarzının, mağdur ve suç failleri ile ilişkisinin saptanabildiği bölgeyi ifade eder. Olay yerinde bu ilişkilerin belirlenmesi çalışmalarını kapsayan olay yeri incelemesi, suç soruşturmasının en önemli bölümünü oluşturur.
 
“Olay yeri incelemesi ile elde edilen en önemli unsur maddi delillerdir. Bu tür deliller şüphelinin aleyhine, suçsuzun lehine dilsiz birer tanıktır.”
 
OLAY YERİ İNCELEMESİNDE AMAÇ
 
-Meydana gelen bir olayın adli bir suç olup olmadığını tespit etmek,
-Olayın öngörülen şekil ve şartlarda meydana gelip gelmediğini belirlemek,
-Olay yeri-fail-mağdur(veya maktul) arasındaki ilişkiyi kuracak maddi suç delillerini bulmak.
-İşlenen suçun aydınlatılması ve adli mercilerin doğru karar vermesini sağlamak amacıyla olay yerini belgelemektir.
 
Olay bir süreçtir ve bu süreci sadece olayın meydana geldiği yer olarak nitelendirmek doğru değildir. Olay filin işlendiği yerde başlayıp, failin gidebileceği yerleri de içine alan geniş bir alandır.
 
Olay soruşturmasında ve çözümünde fail-mağdur-olay yeri ilişkisinin ortaya çıkarılması önemlidir. Olayın üç unsuru arasındaki ilişkilerin tespit edilmesi gerekmektedir ki bu ilişkiyi de ortaya maddi deliller koyar.
 
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Polis Eşleri Derneği Eskişehir Şubesi
 • İçişleri Bakanlığı
 • CİMER
 • KGYS ESKİŞEHİR