Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

ozelguvenlik

Giriş
 

ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 
Tel         :  0 222 230 27 73 - 0 505 318 26 00/ 01 02
Adres     : Esentepe Mah. Çevre Yolu Üzeri No:358 Tepebaşı / ESKİŞEHİR​​ 
       ÖZEL GÜVENLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ADINA YAPILAN TAHSİLAT ÜCRETLERİNİN HESAP NUMARALARI GÜNCELLENMİŞTİR...GÜNCEL LİSTE VE NOT KISMINI GÖRMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKE TIKLAYINIZ...Özel Güvenlik Görevlileri İçin Duyuru (25.10.2018)İLGİLİ MEVZUAT
 
5188 SAYILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN
ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ BİRLEŞTİRİLMİŞ GENELGESİ
 
 
ÇALIŞMA İZNİ İÇİN İSTENİLECEK BELGELER
 
 
1-Özel Güvenlik Temel Eğitim Sertifikası (Aslı ve Fotokopisi)
2-Nüfus Cüzdanı (Aslı ve Fotokopisi)
3-Güvenlik Soruşturması Arşiv Araştırma Formu (İnternetten Çıkarılıp Muhtardan Onaylatılacak 1 adet fotoğraflı-anne, baba, kardeşlere dair tüm bilgiler eksiksiz yer alacak)
4-Emniyet Müdürlüğüne Hitaben Yazılacak Dilekçe (Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünde yazılacak)
5-Kan Grubu bilgisinin yer aldığı bir belgenin fotokopisi (Ehliyet, kan grubu kartı vb.)
6- Parmak İzi Formu
7-Harç Makbuzu (Aslı ve Fotokopisi)
8-2 Adet Fotoğraf (Beyaz fon üzerine açık renk kıyafetli 5x6 ebatlarında biometrik)​
 
 
YENİLEME İÇİN İSTENİLECEK BELGELER
 
1-Özel Güvenlik Yenileme ve Temel Eğitim Sertifikası (Aslı ve Fotokopisi)
2-Nüfus Cüzdanı (Aslı ve Fotokopisi)
3-Güvenlik Soruşturması Arşiv Araştırma Formu (İnternetten Çıkarılıp Muhtardan Onaylatılacak 1 adet fotoğraflı)
4-Emniyet Müdürlüğüne Hitaben Yazılacak Dilekçe
5-Kan Grubu Kartı (Aslı ve Fotokopisi)
6- Parmak İzi Formu
7-Eski ÖGG Kimlik Kartı (Aslı ve Fotokopisi)
8-2 Adet Fotoğraf
 
EMEKLİ POLİS-ASKER  İÇİN İSTENİLECEK BELGELER
 
1-Emeklilik Belgeleri  (Aslı ve Fotokopisi)
2-Nüfus Cüzdanı (Aslı ve Fotokopisi)
3-Güvenlik Soruşturması Arşiv Araştırma Formu (İnternetten Çıkarılıp Muhtardan Onaylatılacak 1 adet fotoğraflı)
4-Emniyet Müdürlüğüne Hitaben Yazılacak Dilekçe
5-Kan Grubu Kartı (Aslı ve Fotokopisi)
6- Parmak İzi Formu
7-Harç Makbuzu (Aslı ve Fotokopisi)
8-2 Adet Fotoğraf
9- Sağlık Kurulu Raporu
 
GÖREV BELGESİ VE SİLAH NAKİL BELGESİ
      Yönetmeliğin 28 inci maddesinde belirtilen “Görev Belgesi” EK-17’ye, aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde belirtilen “Silah/ Mermi Nakil Belgesi” EK-18’e uygun olarak doldurulacaktır.
  
 EĞİTİM
 Özel Güvenlik Eğitim Kurumları:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 ncu maddesi çerçevesinde memur statüsünde çalışan uzman eğiticiler, asıl görevlerini aksatmamak, çalıştıkları kurumların izni ve Valiliğin  oluru alınmak, ders ücreti eğitim kurumunca karşılanmak üzere özel güvenlik eğitim kurumlarında eğitim verebilecektir.
Eğitim kurumlarında görev yapacak uzman eğiticilere ait T.C. Kimlik Numarası, diploma aslı veya noter onaylı fotokopisi, varsa hizmet içi eğitim sertifikası, hangi uzman eğiticinin hangi dersi vereceğini gösterir liste ve alınmış makam olurları Bakanlığa, ders vermeye başlamadan en geç bir hafta önce de valiliğe bildirilecektir.. Uzman eğitici listelerinde olabilecek değişiklikler evrak ve iş yoğunluğunun azaltılması ve gereksiz yazışmaların yapılmaması bakımından aynı gün sadece valiliğe bildirilecektir. 
b) Eğitim kurumları eğitime başlangıç bildirimlerini, kursiyer isimlerini ve ders planını eğitime başladıkları gün veya en geç ertesi günü mesai bitimine kadar Şube Müdürlüğü/Büro Amirliğine bildireceklerdir. Bu süreleri aşan bildirimler dikkate alınmayacak, verilen eğitim geçersiz sayılacak ve kursiyerler yapılacak olan sınavlara kabul edilmeyecektir. Özel güvenlik eğitim kurumları, eğitim dönemi bitiminden sonra, eğitimin hangi tarihte başlayıp hangi tarihte neticelendiğini, kaç kişinin eğitime katıldığını, kaç kişi ile tamamlandığını, kursiyerlerin silahlı veya silahsız eğitim alma durumlarını içeren eğitim kurumu yöneticisinin imzasının olduğu bir üst yazı ile eğitim alan kursiyerlere ait devam saatinin de yer aldığı        EK-3’de gösterilen bildirim çizelgesi ile birlikte, disket veya CD ortamında, çıktısı ile beraber valiliğe bildireceklerdir.
Dönemler halinde yapılacak olan yazılı ve uygulamalı sınavlara katılacak adaylar eldeki mevcut verilere göre belirlenecektir. Sınav tarihi Merkezi Sınav Komisyonu tarafından tespit edilip ilan edildikten sonraEK-4’de belirtilen “sınav giriş belgesi” eğitim kurumları tarafından tanzim edilerek sınava girecek adaylara verilecektir.
c) Silahlı eğitimin verilmesi durumunda söz konusu eğitimde kullanılan silahlar Yönetmelikte belirtildiği üzere eğitim kurumu tarafından temin edilerek demirbaşa kaydedilecektir. Bunun dışında üçüncü şahıslara ait silahlar, silah bilgisi eğitiminde ve atışlarda kullanılamaz.
 Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi:
a) Kursiyerlerin ilk müracaatında, silahsız eğitim alacakların 18 yaşını doldurmuş ve en az ortaokul/ilköğretim mezunu, silahlı eğitim alacakların 21 yaşını doldurmuş ve en az lise mezunu olduğunu gösterir diploma veya diploma yerine geçen belgenin aslı eğitim kurumu yöneticisi tarafından bizzat görülerek teyit edilecektir. Kursiyerlerden nüfus cüzdanı fotokopisi, temel eğitim için sağlık kurulu raporu ve diploma fotokopisi müracaat esnasında alınacaktır. Ancak, yönetici olmak amacıyla temel eğitim için müracaatta bulunduğunu beyan eden kişilerden sağlık kurulu raporu istenilmeyecektir. Bu belgelerin birer sureti, kursiyerin eğitim sonrası yapılacak sınavlarda başarılı olduğu tarih itibariyle iki yıl süreyle eğitim kurumu arşivinde muhafaza edilecektir.
b) Yönetmeliğin Ek-12’sindeki Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası ile Ek-1’ndeki Özel Güvenlik İzin Belgesi’nin renk, şekil ve ebadında (21 cm X 29 cm), beyaz zemin üzerine olacak, herhangi bir amblem veya logo kullanılmayacak, zemin üzerinde herhangi bir gölgelendirme veya fon bulunmayacak ve kuşe kağıda bastırılacaktır. Özel güvenlik eğitim sertifikasında, belgenin sağ üst köşesine belge sahibinin son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğrafı yapıştırılacak ve seviye puanı da işlenerek EK-7’de gönderilen şekilde düzenlenecektir.
 
c) Eğitim kurumları tarafından atış eğitimine başlamadan önce eğitimin hangi poligonda yapılacağı ve atış eğitimi tamamlandıktan sonra poligondan alınan ve altında atış dersinde görevli uzman eğiticinin imzasının da bulunacağı, atış eğitimin tamamlandığını ve her bir kursiyerin atış isabet oranını gösterir belge Şube Müdürlüğü/Büro Amirliğine bildirilecektir. Kursiyerlere yaptırılacak olan atışlar EK-8’deki hedefe yapılacaktır.
ç) Silahlı eğitim alan kursiyerler yazılı sınavda başarılı olup, uygulamalı sınavda başarısız olmaları halinde kendi isteklerine bağlı olarak il emniyet müdürlüğüne yazılı olarak yapacakları başvuru ile silahsız eğitim sertifikası alabilirler. Silahlı eğitim alan kursiyerlerden, yazılı sınavda en az altmış puan almak kaydıyla, uygulamalı sınavda başarısız olanların ikinci sınavda sadece uygulamalı sınava katılabilmesi için eğitim gördüğü kurum tarafından il emniyet müdürlüklerine verilecek listede bu husus belirtilecektir. Adaylara ilk sınav hakkı ile birlikte toplam dört sınav hakkı gözetilerek, girecekleri müteakip sınavlarda sadece silah sınavına girmeleri sağlanacaktır. Silah sınavında başarılı olmaları halinde sertifikaları silahlı eğitim sertifikasına çevrilecektir.
 Silahsız eğitim sertifikası alan kursiyerlerin, bilahare silah eğitimi alarak uygulama sınavında başarılı olmaları halinde sertifikaları silahlı eğitim sertifikası haline getirilir ve kendilerine yeni kimlik kartı tanzim edilerek verilir. Ancak kimlik kartının beş yıllık geçerlilik süresi için  ilk sertifikanın verildiği tarih esas alınır.
d) Milli bayramlar ile arefe günleri öğleden sonrası da dahil olmak üzere dini bayram günlerinde özel güvenlik eğitimi verilmeyecektir.
e) Özel güvenlik temel eğitimi, eğitim sonunda başarılı olmak şartıyla bir defaya mahsus alınır. Temel eğitimin geçerlilik süresinin bitiminde yenileme eğitimi alınır.
g) Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılamayacak yerlerde, yerinde eğitim söz konusu olması halinde, buralarda silah bulundurulamayacağından, yenileme eğitiminin 10 saatlik silah bilgisi ve atış eğitimi verilemeyecektir. Bu nedenle, sadece bu yerlere münhasır olmak üzere, Yönetmeliğin “Eğitim Programı” başlıklı 33 üncü maddesinin “Silah bilgisi ve atış dersinin tüm uygulamaları ve silah atış eğitimleri poligon ortamında yapılır.” hükmü çerçevesinde diğer teorik eğitimler ve/veya silah bilgisi ve atış eğitiminin teorik bölümü bildirimde bulunacakları inceleme formunda belirtilen kıstaslara uygun bir başka eğitim ortamında da verilebilecek, silah bilgisi ve atış eğitiminin uygulamalı bölümü ise poligon ortamında yapılacaktır.
ğ) Özel güvenlik eğitim kurumları, başka illerde yerinde yenileme eğitimi verebilecek, bu amaca yönelik olarak irtibat bürosu açabileceklerdir. İl dışında verilecek eğitimlerdeki kursiyer bildirimleri eğitimin verildiği il valiliğine yapılacaktır.
h) Özel güvenlik görevlilerine kimlik kartı düzenlenirken, özel güvenlik temel eğitim veya yenileme eğitimi sertifikasının aslı görülerek fotokopisi alındıktan sonra sahibine iade edilecek, kimlik kartı üzerindeki “veriliş tarihi” bölümüne ise kimlik kartının fiilen verildiği tarih yazılacaktır. Ancak,“geçerlilik süresi” yazan bölümüne temel eğitim sertifikasının verildiği tarih esas alınarak beş yıl süre ile geçerli olacak şekilde tarih yazılacaktır.
ı) Kimlik kartı süresinin dolmasına bir yıl süre kalan özel güvenlik görevlileri yenileme eğitimlerine müracaat edebileceklerdir. Bu sürenin tespitinde işlemlerin takibi ve yeknesaklığın sağlanması bakımından özel güvenlik görevlilerinin temel eğitim sonrası başarılı olarak eğitim sertifikası almaya hak kazandığı sınavın tarihi, Kanunun 14 üncü maddesi 1 inci fıkrası gereğince özel güvenlik temel eğitiminden  muaf tutulan özel güvenlik görevlilerinde ise, özel güvenlik görevlisi kimlik kartı aldıkları tarih esas alınacaktır.
Özel güvenlik temel eğitiminden muaf tutulan yöneticilerin, faaliyet izin belgesinde ilk defa isminin yer almasından itibaren 5 yıl geçmesi durumunda, görevlerine devam edebilmeleri için yenileme eğitimi alması zorunludur.
i) Özel güvenlik yenileme eğitimi alarak sertifikasını yenileme hakkı kazananlara verilecek olan sertifikanın “geçerlilik süresi” ne yenileme sınavına girdiği tarih dikkate alınarak beş yıl sonrasını ifade eden tarih yazılacaktır.
Temel eğitim sertifikasının geçerlilik süresi dolduktan sonra herhangi bir tarihte yenileme eğitimi alıp sınava giren ve yenileme eğitimi sertifikası alanların geçerlilik süresi yenileme sınavına girdiği tarihten itibaren beş yıl olacaktır.
j) Özel güvenlik temel eğitimini silahsız olarak alıp özel güvenlik sertifikası ve kimliğini alan bir özel güvenlik görevlisi daha sonra silahlı özel güvenlik sertifikası almak istemesi halinde temel eğitim için öngörülen 20 saat silah bilgisi ve atış dersini alarak sınava girebilecektir. Sınavda başarılı olması durumunda ise sertifika ve kimliği silahlıya çevrilecektir.
k) Mülga 2495 sayılı Kanuna göre çalışmış olup, müktesep hakkı bulunan silahlı özel güvenlik görevlilerinden yenileme eğitimlerini alarak sınavlara girmeleri durumunda çalışmaya devam edebilmeleri için lise mezunu olmak şartı aranmayacaktır.
 
Hizmetiçi Eğitim Atışları:
 
Yıllık hizmetiçi eğitim atışları;
 
-Öncelikle özel güvenlik görevlilerinin fiilen silahlı olarak görev yaptığı,
-Özel güvenlik görevlisinin çalıştığı kurum/kuruluş ve şirket merkezinin olduğu,
-Kurum/kuruluş ve şirketin talebi doğrultusunda bölge merkezinin bulunduğu,
valilik sınırları içerisinde yaptırılabilecektir.
Bu atışlar,
 
-Özel güvenlik eğitim kurumu üzerinden Bakanlıkça işletme izni verilmiş özel atış poligonlarında,
-İl emniyet müdürlüklerinin açık/kapalı poligonlarında,
-Polis meslek yüksekokulu veya polis meslek eğitim merkezine bağlı poligonlarda,
-Jandarmaya ait poligonlarda,
-Poligon olmaması ya da yetersiz kalması durumunda valilikten onay ve gerekli tedbirler alınmak suretiyle açık poligon olarak değerlendirilecek hazine arazisinde,
yapılabilecektir.
 
HİZMETİÇİ EĞİTİM TABANCA ATIŞI ÜCRETLENDİRME LİSTESİ
 
S.NO
CİNSİ
MİKTARI
TARİH
ADET
TARİFE
GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL
1
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ HİZMETİÇİ EĞİTİM ATIŞI
(TABANCA VE MP-5)
1 KİŞİ
31.12.2017’YE
KADAR
25 MERMİ
50.00 TL
POLİGON SORUMLUSU(ATIŞ AMİRİ)- POLİGON GÖREVLİSİ
2
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ HİZMETİÇİ EĞİTİM ATIŞI
(TABANCA VE MP-5)
1 KİŞİ
31.12.2017’YE
KADAR
25 MERMİ
50.00 TL
UZMAN EĞİTİCİ, GÖZETMEN, SAĞLIK PERSONELİ (DOKTOR/HEMŞİRE VEYA İLK YARDIM SERTİFİKASI BULUNAN SAĞLIK PERSONELİ)
 
HİZMETİÇİ EĞİTİM UZUN NAMLULU SİLAH ATIŞI ÜCRETLENDİRME LİSTESİ
S.NO
CİNSİ
MİKTARI
TARİH
ADET
TARİFE
GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL
1
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ UZUN NAMLULU SİLAH ATIŞLARI
(G-3 VE KALASHNİKOV)
1 KİŞİ
31.12.2017’YE
KADAR
25 MERMİ
100.00 TL
UZMAN EĞİTİCİ, GÖZETMEN, SAĞLIK PERSONELİ (DOKTOR/HEMŞİRE VEYA İLK YARDIM SERTİFİKASI BULUNAN SAĞLIK PERSONELİ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KORUMA VE GÜVENLİK PLANLARI
     Yönetmeliğin 12 inci maddesine istinaden hazırlanacak koruma ve güvenlik planları, aşağıda belirtilen hususları içerecek şekilde hazırlanarak valiliklere sunulacaktır.
 a) Tesis veya alanların yerleşim planı.
b) Yangınlara karşı alınacak önlemler ve yangın sonrası uygulanacak hareket tarzı.
c) Doğalgaz kaçağı ve yangınına karşı alınacak önlemler ve hareket tarzı.
ç) Elektrik kaçağı ve yangınına karşı alınacak önlemler ve hareket tarzı.
d) Hırsızlık eylemlerine karşı alınacak önlemler ve hareket tarzı.
e) Deprem ve doğal afetlerde alınacak önlemler ve hareket tarzı.
f) Sabotajlara karşı alınacak önlemler.
g) Toplu eylemler karşısında uygulanacak hareket tarzı.
ğ) Hava ve deniz limanlarında meydana gelebilecek olaylara karşı alınacak önlemler ve olay sonrası uygulanacak hareket tarzı.
h) Kurum, kuruluş, tesis ve alanların cadde, sokak ve diğer yollarla bağlantılarının krokisi.
ı) İlgili kurum, kuruluş ve genel kollukla irtibat kurma usulleri.
i) Özel Güvenlik Hizmetleri Uygulama Şekli
j) Özel Güvenlik Sorumlusu ve Görevleri
k) Ekler
-Tesis Krokisi
-Bağlantılı Sokak Cadde Krokisi
-Görev Nöbet Talimatı (Nokta ve Devriyelerin görevleri ayrıntılı yazılacak)
      Valilikçe, koruma ve güvenlik planında değişiklik yapılması veya plandaki görülen yetersizliklerin otuz gün içerisinde giderilmesi istenebilecektir. Çok şubeli kurum ve kuruluşlar için şubelerde veya merkezden de hazırlanabilecek koruma ve güvenlik planları şubelerin bulunduğu il valiliklerine bildirilecektir. Ancak mahallin ve işyerinin özelliğine göre, alınması gereken ilave tedbirler varsa, bunların plana dahil edilmesi istenecektir.
Onay:
     Hazırlanan planlar valilik makamınca onaylanmayacak, bir sureti dijital ortamda(CD) il emniyet müdürlüğünde, bir sureti plan hazırlanan ilgili yer, tesis vb. yerlerde, bir sureti de şirket veya birim merkezinde muhafaza edilecektir.
 
 ÖZEL GÜVENLİK İZNİ İÇİN İSTENİLECEK BELGELER
 
  Kamu Kurum ve Kuruluşlarından İstenilecek Belgeler:
a) Talep yazısı, (Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca)
b) Bağlı bulunulan Bakanlığın/Genel Müdürlüğün uygun görüşü, üniversiteler için rektörün uygun görüşü, kurum KİT ise Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü, belediye başkanlıkları için belediye başkanının uygun görüşü, il özel idareleri için il valisinin uygun görüşü, okullar için aile birliği yönetim kararı ve okul müdürü imzalı talep yazısı.
Özel Kuruluşlar ve Özel Bankalardan İstenecek Belgeler:
a) Talep yazısı, (Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca)
b) Site veya apartmanlarda  genel kurul veya yönetim kurulu kararı,
c) Özel kuruluşların yönetim kurulu kararı veya ortaklarının özel güvenlik uygulaması için almış olduğu karar,
ç) Ticaret Sicil Gazetesinin yayınlanmış bir örneği, Ticaret Sicil Gazetesi yayınlanmamış ise ticaret sicil memurluğundan alınacak olan ticaret sicil tasdiknamesi, özel bankaların açılan şubelerine ait Ticaret Sicil Gazetesi,
d) Ticaret sicil memurluklarında kayıtlı olma zorunluluğu bulunmayan merkeze bağlı şube veya birimler için yapılacak özel güvenlik izni müracaatlarında kuruluşun merkezine ait Ticaret Sicil Gazetesi ile bağlı şube veya birimlerin açıldığına dair yönetim kurulu kararı veya ortakların aldığı karar,
e) İmza yetkisine sahip şahısların imza sirküleri.  
Özel Güvenlik Uygulamasını Sona Erdirmek İçin İstenilecek Belgeler:
a) Talep yazısı,
b) Kamu kurum ve kuruluşlarında kendi Bakanlık/Genel Müdürlük görüş yazısı,
c) Özel kuruluşlarda yönetim kurulu kararı veya ortakların almış olduğu karar,
ç) Site veya apartmanlarda genel kurul veya yönetim kurulu kararı.
Personel ve Silah Kadrolarının İndirimi, Artırımı, Yeniden Belirlenmesi veya Hizmet Şeklinin Değiştirilmesi Halinde İstenilecek Belgeler:
a) Talep yazısı, (Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca)
b) Kamu kurum ve kuruluşlarında silah ve personel artırımında kendi Bakanlık/Genel Müdürlük/Rektörlük görüş yazısı,
c) Özel kuruluşlarda yönetim kurulu kararı veya ortakların almış olduğu karar,
ç) Site veya apartmanlarda genel kurul veya yönetim kurulu kararı.
Unvan Değişikliğinde İstenilecek Belgeler:
a) Talep yazısı,
b) Özel kuruluşlarda unvan değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararı ve Ticaret Sicil Gazetesinin yayınlanmış bir örneği, Ticaret Sicil Gazetesi yayınlanmamış ise ticaret sicil memurluğundan alınacak olan ticaret sicil tasdiknamesi.
 Geçici Hallerde Özel Güvenlik İzni:
a) Seçimler, sınavlar, bahar şenlikleri, yarışmalar, spor müsabakaları, konserler, gezici olarak yürütülen faaliyetler, dini ve milli bayramlar, yılbaşı, açılış-kapanış ve önem arz edebilecek olan diğer günler gibi geçici hallerde söz konusu etkinliklerden en az 48 saat önce valiliklerimize yapılacak özel güvenlik izni müracaatlarının olumlu değerlendirilmesi gerekmektedir.
Geçici hallerde verilen özel güvenlik izinlerinde, izin verilen yerde özel güvenlik birimi personeli olması durumunda bu personelin, fazla mesai ücreti ödenmek şartıyla, görevlendirilmesi ya da bu hizmetin özel güvenlik şirketlerinden satın alınarak yerine getirilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır. Özel güvenlik görevlisinin herhangi bir özel güvenlik izni verilen yerde çalışıyor olması, mesai saatleri dışında geçici hallerde verilen özel güvenlik izinlerinde part-time (kısa veya sınırlı süreli) olarak çalışmasına engel teşkil etmemektedir.
b) Geçici hal kapsamında özel güvenlik izni alınan etkinlikler içerisinde ülkemiz açısından önem arz eden, halkın yoğun olarak katılabileceği ulusal ve uluslararası organizasyonlara ait bilgiler EK-1’deki formata uygun olarak Başkanlığa bildirilecektir.
c) Yönetmeliğin 8 inci maddesi “Özel güvenlik izni verilen kişilerde veya yerlerde istihdam edilen özel güvenlik personelinin listesi … geçici veya acil özel güvenlik izinlerinde ise müracaat sırasında valiliğe verilir.” hükmünü amirdir. Ancak koruma ve güvenlikle ilgili esas ve usulleri 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunla belirlenen spor müsabakalarında bir sezonu kapsayacak şekilde özel güvenlik görevlisi sayısı belirtilmeksizin de özel güvenlik izni verilebilecek olup, bu durumda personel listesi en geç müsabakadan 48 saat öncesinde bildirilmesi yeterli olacaktır.
 
ç) 6222 sayılı Sporda Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun “Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi” başlıklı 21 inci maddesi birinci fıkrası “Müsabakalarda özel güvenlik görevlisi bulundurma yükümlülüğüne aykırı hareket eden spor kulüplerine, eksik özel güvenlik görevlisi sayısı itibarıyla yüz Türk Lirası idari para cezası verilir.” hükmünü amirdir. Bu hüküm doğrultusunda 6222 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde müsabakalarda belirlenen sayıda özel güvenlik görevlisi bulundurma yükümlülüğüne uymayan spor kulüplerine verilecek idari para cezası ile ilgili işlemin İl ve İlçe Spor Güvenlik Kurullarının sekretaryasını yapan birimce yerine getirilmesi gerekmektedir.
FAALİYET İZNİ                                                    
Başvurularda Dikkat Edilecek Hususlar:
a) Belge değişikliği gerektiren müracaatlarda faaliyet izin belge numarasının başvuru yazısında belirtilmediği,
b) Talep edilen değişikliğin tam olarak anlatılmadığı, “yönetici değişikliğine ait belgeler ekte sunulmuştur gereğini arz ederim” gibi yalın ve amacı tam anlatmayan ibarelerin olduğu, başvuru belgesinde eski ve yeni yöneticinin adının, değişiklik tarihinin belirtilmediği,
c) Başvuru yazısında dosya muhteviyatına ait ek bilgilerinin bulunmadığı,
ç) Başvuru yazılarının özensiz olarak hazırlandığı,
d) Kurucuları tamamen değişen ancak yöneticisi göreve devam eden şirket ve eğitim kurumlarının mevcut yöneticinin görevine devam ettiğine dair yeni kurucuların katılımı ile oluşturulan yönetim kurulu kararını almadığı,
e) Adres ve telefon bilgilerinin olmadığı veya eksik, eski, yanlış olduğu,
f) Başvuru yazılarının yönetici tarafından imzalanmadığı, imza eden kişinin adı ve soyadının yazılmadığı, 
g) Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda iş ve işlemler için özel güvenlik şirketleri ve eğitim kurumlarının başvuru esaslarının belirlendiği “www.ozelguvenlik.pol.tr” adresli web sayfasından gerekli kontrol ve düzeltmeleri yapmadan başvuruda bulunduğu tespit edilmiştir.
   Belgelerin tam, zamanında ve doğru olarak düzenlenebilmesi, bürokrasinin aşılması ve şirket/eğitim kurumlarının belgelerini alamadığı için mağdur olmalarının engellenmesi amacıyla yukarıda belirtilen hususlara dikkat edilecektir.
DENETLEME
     Kanunun “Denetim” başlıklı 22 nci maddesi ve Yönetmeliğin “Denetim” başlıklı 6 ncı bölümünün 43, 44, 45 ve 46 ncı maddeleri ile düzenlenen özel güvenlik şirketlerinin, özel güvenlik şirket şubelerinin, özel güvenlik eğitim kurumlarının, özel güvenlik birimlerinin, kişi koruması izni alan kişilerin ve özel güvenlik hizmeti alan yerlerin denetlenmesinde takip edilecek esas ve usuller aşağıda belirtilmiştir.
a) Özel güvenlik şirketleri, özel güvenlik şirket şubeleri, özel güvenlik eğitim kurumları, özel güvenlik birimleri ve özel güvenlik hizmeti satın almak sureti ile korunan, kişi, kurum ve kuruluşlar yılda en az bir defa ve gerek duyuldukça her zaman denetlenecektir.
b) Söz konusu yerleri merkezde Bakanlık, illerde valilik adına denetleyecek olan personel için onay alınacaktır. Onay alınmaksızın denetleme yapılmayacaktır. Onaylar bir defaya mahsus olabileceği gibi azami bir yıllık süreyi kapsayabilecektir. Denetleme onayı alınırken, personelin izin, sağlık ve benzeri sebeplerle bulunamaması ihtimaline karşı yedek personel için de onay alınacaktır.
c) İlçelerde çalışan personel de denetlemede görevlendirilebilecektir. Görevlendirilecek bu personel için de denetleme onayı mülki amirden alınacaktır. İlçelerde denetleme yapacak personel için Şube Müdürlüğünce hizmet içi eğitim verilecektir.
ç) Denetlemede görev alacak personelin özel güvenlik ile ilgili birimlerde çalışması tercih edilecektir. Ancak iş yoğunluğu ve personelin sayıca yetersiz olduğu durumlarda, illerde Şube Müdürlüğü, kuruluşu bulunan ilçelerde Büro Amirliğinde görevli en az bir personelin denetleme heyetinde olması koşulu ile diğer birimlerden de denetleme onayı alınan personel görevlendirilebilecektir.
d) Denetleme ekibi en az iki personelden oluşacak ve denetleme mutlaka yüksekokul mezunu komiser yardımcısı ve üstü amir sınıfı bir rütbeli başkanlığında yapılacaktır.
e) Denetlemeler gündüz yapılacaktır. Gerek duyulması halinde gece de denetleme yapılabilecektir.
f) Denetleme için görevlendirilen kolluk personeli bu görevlerini takım elbise ile ifa edeceklerdir.
g) Denetlemelerde gerek duyulması halinde iş müfettişi, maliye müfettişi gibi diğer uzmanlar da Bakanlık veya valilik oluru ile görevlendirilebilecektir. Denetlemelerde tespit edilen konu başka bir kamu kurum veya kuruluşunun yetki ve sorumluluğunda işlem yapılması gereken bir husus ise bu durum ilgili kamu kurum veya kuruluşuna bildirilecektir.
ğ) Denetlemelerde görev alacak personelin tamamına denetlemeye çıkılmadan önce özel güvenlik birim amirleri tarafından Kanun ve ilgili mevzuatı ile genel davranış ilkeleri hakkında bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Denetleme yapılacak yer hakkında gerekli tüm bilgiler alınarak denetlemeye çıkılacaktır. 
 h) Denetlemeler sorumluluk bölgesi esasına göre polis ve jandarma tarafından ayrı ayrı yerine getirilecektir. Ancak havameydanlarında  5188 sayılı Kanun ve uygulama yönetmeliği kapsamında yapılacak denetlemeler sorumluluk bölgesine bakılmaksızın Emniyet Genel Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü denetleme birimlerince yürütülecektir.
ı) Denetleme neticesinde doldurulan denetleme formları, genel kolluğun özel güvenlik birimlerince değerlendirilecektir. Herhangi bir aksaklık veya eksikliğin tespit edilmesi halinde Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde uygulanacak idari veya adli cezalar hakkında yürütülecek işlemler özel güvenlik hizmetinin verildiği yer valiliğince ya da cumhuriyet savcılığınca yapılacaktır.
i) Denetleme sonuçları EK-13’de gönderilen Denetleme Bildirim Çizelgesine uygun şekilde her ayın ilk haftasında yazılı olarak ve / veya Bilgi Sistemi üzerinden dijital ortamda Başkanlığa bildirilecektir.
j) Özel güvenlik şirketinin, merkezinin bulunduğu il dışında başka bir ilde şube açması durumunda; sağladığı koruma ve güvenlik hizmetlerine ait evrakları şubesinde bulunduracaktır. Yapılan denetlemelerde bir eksikliğin veya aksaklığın tespiti halinde gereği şubenin kurulu olduğu il valiliğince yapılacaktır.
   Kanunun 19 uncu maddesinde belirtilen hükümlere aykırı bir halin tespit edilmesi durumunda tanzim edilen evraklar ilgili cumhuriyet başsavcılığına bildirilerek, alınan talimatlar doğrultusunda hareket edilecektir.
     Kanunun 20 nci maddesinde belirtilen hükümlere aykırı bir halin tespit edilmesi durumunda;
a) Denetlenen yere ilgili denetleme formu/tutanak düzenlenecektir.
b) Tespit edilen ihlale ilişkin denetleme formu/tutanak ve ilgili evraklar savunma evrakına eklenecek ve ilgiliye savunma hakkını kullanabilmesi için en az yedi gün süre verilecektir.
c) Savunması yeterli görülmeyenlere idari para cezası yaptırımının uygulanabilmesi için mahalli mülki amirden olur alınacaktır. Alınacak olurda 5326 sayılı Kabahatler Kanununda belirtilen usul ve esaslara dikkat edilecektir.
 
ç) İdari para cezası verildiğine dair tebliğ hazırlanarak, 5326 sayılı Kabahatler Kanununda belirtildiği üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre imza karşılığı tebliğ ve tebellüğ edilecektir.Hazırlanan tebliğde idari para cezasının hangi suçun karşılığında, hangi madde hükmünce verildiği, cezanın verilmesine ilişkin denetleme ve kontrol zamanı ile idari para cezası olurunun tarihi belirtilecektir.
d) İdari para cezası, idari yaptırım karar defterine işlenecektir.
e) İdari para cezası ödendiğinde, ödeme makbuzu dosyasında muhafaza edilecektir.
f) İdari para cezasının verilen süre içerisinde ödenmemesi durumunda, idari yaptırım karar tutanağı alacağın tahsili için idari para cezası verilenlerin adresinin bulunduğu yerdeki defterdarlığa gönderilecektir.
g) İdari para cezalarının uygulanmasında onay makamı “vali” veya “kaymakam” olacaktır.
Özel Güvenlik Görevlilerinin Kontrolleri:
     Özel güvenlik izni alınan yerlerde çalışan özel güvenlik görevlileri görev alanlarında kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette yürüttükleri görevlerindedaha dikkatli olmalarını sağlamak, duyarlılıklarını arttırmak, yürüttükleri hizmet hakkında bilinçlendirmek ve görevli bulundukları alanların tamamında etkin bir koruma hizmeti vermelerini sağlamak üzere zaman mefhumu gözetmeksizin denetlenmeli veya kontrol edilmelidir.
      Yapılan denetim ve kontrollerde özel güvenlik görevlilerinin; sorumlu bulundukları görev yerleri ile beraber dış çevreyi de dikkatli bir şekilde gözlemlemesi, şüpheli paket (örn: çöp poşeti, pet şişe, koli vb.), şüpheli araç (örn: araç, motosiklet, çocuk arabası, el arabası vb.) ve şüpheli şahıslara (örn: giyimi şüphe uyandıran, yüzünü gizlemeye çalışacak şekilde bere, şapka, kaşkol vb. takanlar, poşet, çanta vb. taşıyanlar dahil)  karşı duyarlı olması, şüpheli bir durumun ya da olayın tespiti halinde genel kolluk birimlerine haber vermesi yönünde uyarılması sağlanmalıdır.
      Özel güvenlik görevlilerinin, hem özel güvenlik izni alan yerlerin yetkililerince hem de özel güvenlik hizmetini sağlayan şirket yetkililerince de istihdam edildikleri mevzuat hükümleri ile birlikte 5188 sayılı Kanun hükümlerine göre sık aralıklarla ve düzenli denetlemesinin yapılması kamu düzeninin sağlanması açısından büyük önem arz etmektedir.
      Ayrıca valilik oluru alınmak suretiyle, ilçe emniyet müdürleri, ilçe emniyet müdür yardımcıları,  polis merkez amirleri veya görev alanları ile sınırlı olmak üzere valilik makamınca uygun görülen rütbeli personel, sorumluluk bölgelerinde özel güvenlik izni almış hassas noktalarda görev yapan özel güvenlik görevlileri başta olmak üzere, özel güvenlik görevlilerini görevleri başında kontrol edip duyarlı hale getirecekler ve herhangi bir eksiklik tespit etmeleri halinde Şube Müdürlüğüne bilgi vereceklerdir.
KİŞİ KORUMA HİZMETLERİ
a) Kişisel başvurularda kişi tarafından imzalanan müracaat yazısı,
b) Kurum/kuruluşlar tarafından yapılan başvurularda yetkilisi tarafından imzalanan müracaat yazısı, 
c) (1) Şirketin genel müdür, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu başkan yardımcısı için kişi koruma talebi kuruluş tarafından yapılıyor ise yönetim kurulu kararı,
    (2) Kurum tarafından yapılıyor ise; bağlı bulunduğu Bakanlığın/Genel Müdürlüğün uygun görüşü, 
    (3) Üniversiteler için YÖK’ün uygun görüşü,
    (4) Kurum KİT ise Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü,
    (5) İl özel idareleri için valinin uygun görüşü,
    (6) Belediye başkanlıkları için belediye başkanının uygun görüşü,
ç) Korunacak kişinin T.C. Kimlik Numarası,
d) Korunacak kişinin adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı UYAP’dan temin edilecek, (Kanunun 10/d bendindeki hükümlerin aranması)
e) Korunacak kişi silahları muhafaza etmekle yükümlü olduğundan silah bulundurmaya ruhsal bakımdan sakınca olmadığına dair doktor raporu istenilecektir. Ancak, kişi koruma hizmeti şahsın görev yaptığı kurum veya kuruluş bünyesindeki özel güvenlik birimince yerine getirilmesi halinde korunacak kişi için doktor raporu istenmeyecektir.
       Kişi koruması talepleriyle ilgili olarak müracaatta bulunan şahıslardan, hayat bütünlüğüne yönelik tehdite dair bilgi ve belgeler doğrultusunda can güvenliğinin ciddi tehdit altında olduğu komisyonca değerlendirilen kişiler için doktor raporu şartı ve (c-5) bendindeki şart aranmayacaktır.
       Komisyonca yazılı başvuru tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde incelenip karara bağlanıncaya kadar geçecek süre ile sınırlı olmak üzere can güvenliğinin bulunmaması sebebiyle valilik tarafından geçici hal kapsamında özel güvenlik izni verilebilecektir.
      Haklarında koruma kararı alınan kişilerin durumu ihtiyaç duyuldukça her zaman, en geç beş yılda bir komisyonca gözden geçirilerek karara bağlanacaktır.
      Alarm izleme merkezlerinin kuruluş ve çalışmaları ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlara riayet edilecektir:
a) Alarm izleme merkezlerinden kuruluş aşamasında mevzuatla öngörülen belgelerin dışında başka bir belge istenmeyecektir.
b) Yönetmeliğin Ek-5’indeki Alarm İzleme Merkezi Kurma ve İşletme Yeterlilik Belgesi’nin renk, şekil ve ebadında (21 cm X 29 cm), faaliyet izin belgelerinde olduğu gibi beyaz zemin üzerine olacak, herhangi bir amblem veya logo kullanılmayacak, zemin üzerinde herhangi bir gölgelendirme veya fon bulunmayacak, kenar çerçevesinin şekli aynı olacak, başka bir renk ya da motif kullanılmayacak ve kuşe kağıda bastırılacaktır.
c) Alarm izleme merkezleri; abonelerinin adını, soyadını ve adres bilgilerini dijital ortamda veya yazılı olarak her ayın ilk haftasında sorumluluk bölgesi esasına göre il emniyet müdürlükleri / il jandarma komutanlıklarının özel güvenlikle ilgili birimine iletecektir.  Alarm izleme merkezi ile abonenin ayrı illerde olması halinde her iki il’e de bildirim yapılacaktır. Takip eden aylarda sadece abone bilgisi ya da sayısında meydana gelen değişikliğin bildirilmesi yeterli olacaktır. Abonelere ait başkaca bilgiler istenmeyecektir.
ç) Alarm izleme merkezleri, çalışanlarının nüfus cüzdan fotokopisi, ikametgah belgesi ve adli sicil kayıtlarını işe başladıkları gün, işten ayrılanları da ayrıldıkları gün mesai bitimine kadar, sorumluluk bölgesi esasına göre il emniyet müdürlükleri / il jandarma komutanlıklarının özel güvenlikle ilgili birimine iletecektir. 
d) Alarm izleme merkezlerinden, kendi hizmetleriyle ilgili gizliliği içeren operatör ya da abone parolaları, alarmla ilgili teknik cihazların nereye takılı olduğu, çalışanların aylık görev, istirahat, izin çizelgeleri istenmeyecektir.
e) Asılsız alarm ihbarlarının genel kolluğun yoğun mesaisinde fazladan iş yükü getirdiği gerçeğinden hareketle, teknik anlamda ya da aboneden kaynaklanan hataları da göz önünde bulundurarak, her alarm izleme merkezinin bir ay içerisinde ülke genelindeki toplam abone sayısının %4 ünden fazla asılsız ihbarda bulunmaması için gerekli tebligat yapılacaktır. Bu oranı geçen alarm izleme merkezlerine 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11 inci maddesinin (c) bendi ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32 nci maddesinin birinci bendi hükümleri doğrultusunda cezai müeyyide uygulanacaktır.
f) Alarm izleme merkezlerinin kurucu, yönetici veya adres değişikliği yapmaları durumunda, değişiklik en geç bir ay içerisinde valiliğe bildirilecek, gerekli işlemlerin tamamlanması ve eksikliğinin olmaması halinde valilikçe verilen yeterlilik belgeleri yenilenecektir.
g) Valilikten izin almaksızın faaliyet gösteren alarm izleme merkezlerinin tespiti halinde, derhal faaliyetlerine son verilecek, kurucu ve yönetici pozisyonunda sorumlu olan yetkilileri, alınabilecek idari tedbirlere esas teşkil etmek üzere Bakanlığa bildirilecektir.
ğ) Yabancı gerçek veya tüzel kişilerin alarm izleme merkezi kurma, işletme veya herhangi bir bölümünde çalışması söz konusu olduğunda, konu Kanun ve ilgili mevzuatı doğrultusunda mütekabiliyetin mevcut olup olmadığının tespitinin yapılabilmesi için Bakanlığa bildirilecek, ilgili makamlardan alınacak cevaba göre hareket edilecektir.
 
 

 

 
​​​
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Polis Eşleri Derneği Eskişehir Şubesi
  • İçişleri Bakanlığı
  • CİMER
  • KGYS ESKİŞEHİR