Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

ruhsat

Giriş

SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

Tel        :  0  222 230 27 73 - 0 505 318 26 00/ 01 02
Adres    :  Esentepe Mah. Çevre Yolu Üzeri No:358 Tepebaşı / ESKİŞEHİR​​ 

DUYURU

 

 

            Valilik Makamının 05/01/2017 tarihli 293 sayılı Olurları ile  İlimiz Odunpazarı ve Tepebaşı İlçelerimize, 6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun uygulanmasını gösteren 21.03.1991  tarih ve 91/1779 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin Ek 2. Maddesi gereğince , (7. Ve Ek-1 maddeleri haricindeki) silah taşıma ve bulundurma ruhsatı iş ve işlemleriyle ilgili yazışmaların yapılması, Mermi Satın Alma Belgesi, Silah Satın Alma Yetki Belgesi, Silah Nakil Belgesi Düzenlenmesi ve tüm onayların alınması konusunda (Jandarma ve Polis Sorumluluk bölgelerinde) Odunpazarı ve Tepebaşı Kaymakamlıklarına 05.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere yetki devri yapılmıştır.

            Bu nedenle;  05/01/2017 tarihi itibariyle 6136 sayılı Kanun kapsamında bulunan silahlar ile ilgili işlemlerin adres kayıtlarına göre ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü/ İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılmaktadır.

 

 

NOT: Can güvenliği maddesinden silah ruhsatı almak isteyenlerin tamamı, dış ilçelerde ikamet edenler ve özel güvenlik silah ruhsat başvuruları iş ve işlemleri Esentepe Mh. Çevreyolu No:358 adresinde bulunan  Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Silah ve Patlayıcı Madde Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

 

 

 

 

“01 OCAK 2019 - 31 ARALIK 2019”

SİLAH VE TÜFEK RUHSATI HARÇ MİKTARLARI

,

Silah Taşıma Ruhsatlarından                      (5 yıl )             : 5.687.00       TL.

Silah Bulundurma Ruhsatlarından               (5yıl  )             : 1.819.90       TL.

Yivli Av Tüfeği Ruhsatlarından                    (5 yıl )              : 44.10            TL.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMA RUHSATI ALMAK İSTEYENLERİN

HAZIRLAMASI GEREKEN ORTAK BELGELER

 

·         Valilik/Kaymakamlık Makamına hitaben yazılmış silah satın alma, yenileme veya devir alma talebine ilişkin dilekçe.

·         Nüfus cüzdanı aslı müracaat esnasında aranacak, müracaat dosyasında bulunan diğer belgelerle karşılaştırma yapıldıktan sonra ilgiliye iade edilir. Nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası bulunmayan müracaat sahiplerinden T.C. Numarası istenir.

·         Ruhsat yenilemek veya devir alma talebinde bulunan müracaat sahipleri 4 adet, MKE Kurumundan yeni silah alma talebinde bulunanlar müracaat sahiplerinden ise 6 adet son 6 ay içinde çekilmiş fotoğraf,

·         Silah Ruhsatı İstek Formu, ( Belgelendirme Büro Amirliği tarafından verilir.)

·         Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair Sağlık Kurulu Raporu, (Eskişehir Devlet Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve ESOGÜ Tıp Fakültesi)

·         Yenilemek veya devir almak isteyen müracaat sahiplerinin ruhsat fotokopisi,

·         Parmak izi

·         Vergi Dairelerinden 1.500 lirayı aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olmadığını gösterir güncel belge. (imzalı, mühürlü, tarihli ve tasdikli.)

 

 İşyerinde Bulundurma Ruhsatı Talep Edenlerden Ayrıca;

 

·         İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,

·         Mükellefiyeti gösterir vergi dairesi yazısı,

·         İşyeri ortaklık veya şirkete ait ise yönetimin buna ilişkin kararı ve muvafakat yazısı.

SİLAH TAŞIMA RUHSATI ALMAK İSTEYEN ŞAHISLARDAN YUKARIDAKİ BELGELERİN DIŞINDA

YAPTIKLARI İŞ İLE İLGİLİ BELGELER İSTENİR.

 

 

 

(a)    Can Güvenliğinden

Talep eden kişinin dilekçesinde belirtiği hususlarla ilgili belgeler.

            (b) Fahri Temsilciler

Şahsın görev ve silah taşıma ruhsatı talebiyle ilgili Dışişleri Bakanlığının yazısı.

            (c) Basın Mensupları

Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün yazısı,

Sarı basın kartı fotokopisi.

            (d) Kuyumcu ve Sarraflar

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,

Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,

Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,

Sorumlu ortakları belirten yetkili kurul kararı,

Oda kayıt belgesi.

            (e) Patlayıcı Maddeleri Satın Alma Ve Satış Ruhsatı, Patlayıcı Madde Deposu, Yivsiz Av Tüfeği İmalathanesi, Ruhsatlı Silah Tamirhanesi Sahipleri, Güvenlik Belgesi Sahipleri

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,

Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,

Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,

Sorumlu ortakları belirten yetkili kurul kararı,

Oda kayıt belgesi,

Talep eden kişinin faaliyeti ile ilgili ruhsat veya belge fotokopisi,

            Güvenlik belgesi olan kişilerden;

İş sahibinin yazılı müracaatı,

İş sahibinden istenen belgeler ((e) bendi için),

Güvenlik belgesi fotokopisi,

Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin İşveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).

            (f) Banka Müdürleri

Yetkili birim amiri tarafından imzalanmış görev belgesi (Belge tarihi ile müracaat tarihi arasındaki sürenin 30 günü geçmemiş olması gerekmektedir.).

            (g) Pilotlar

Kurum yazısı,

Pilotluk lisans fotokopisi.

            (h) Yıllık Satış ve Vergi Tutarı (Ciro-14.600.000.TL- Kurumlar Vergisi 283.000TL.- Gelir Vergisi 141.000 TL.)

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,

Mükellefiyeti ve yıllık satış tutarını (ciro) gösterir vergi dairesi yazısı (Serbest bölge veya başka bir nedenle vergiye tabi olunmaması halinde yeminli mali müşavir yazısı),

Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,

Oda kayıt belgesi.

(ı) Arazi Sahipleri

Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,

Toprak miktarını gösterir tapu müdürlüğü yazısı,

Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi.

Bu bentle ilgili olarak, 11.12.1998 tarih ve 23550 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren EK-3’teki normlar uygulanacaktır.

            (i) Sürü Sahipleri

Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,

Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi,

Hayvan sayısını gösterir Tarım il/ilçe müdürlüğü yazısı.

Bu bentle ilgili olarak, 11.12.1998 tarih ve 23550 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren EK-3’teki normlar uygulanacaktır.

            (j) Müteahhitler

Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,

Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,

Sorumlu ortakları belirten yetkili kurul kararı,

Oda kayıt belgesi,

İş deneyim (iş bitirme/iş durum) belgesi.

            (k) Akaryakıt İstasyonu Sahipleri

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,

Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,

Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,

Sorumlu ortakları belirten yetkili kurul kararı,

Oda kayıt belgesi,

Bayilik sözleşme fotokopisi.

            (l) Akaryakıt İstasyonu Sahipleri Adına Akaryakıt Satışı Yapanlar

İş sahibinin yazılı müracaatı,

İstasyon sahibinden ((k) bendi için) istenen belgeler,

Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).

            (m) Sigortalı Olarak En Az 50 İşçi Çalıştıranlar

Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,

Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,

Sorumlu ortakları belirten yetkili kurul kararı,

Oda kayıt belgesi,

Müracaat tarihinde ve bir yıl geriye dönük çalıştırılan işçi sayısını ve ödenen prim gün sayısını belirten SGK yazısı, (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır),

Bekçi, veznedar ve mutemetler için;

İş sahibinin yazılı müracaatı,

İş sahibinden istenen belgeler ((m) bendi için),

Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).

            (n) Poligon Sahipleri

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,

Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,

Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,

Sorumlu ortakları belirten yetkili kurul kararı,

Oda kayıt belgesi,

İşletme ruhsatı fotokopisi,

            Poligonda görevli bekçilerden;

İşverenin yazılı müracaatı,

İşverenden istenen ((n) bendi için) belgeler,

Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).

            (o) Müze Ve Anıtları Koruyan Bekçiler

Kişi/kurumun yazılı müracaatı,

Bekçilerin primlerin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).

            (ö) Arıcılık Yapanlar

Ziraat odalarından veya il/ilçe tarım müdürlüklerinden alınacak çiftçi belgesi,

Kovan adedini belirtilen, il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı,

2000 kg bal satıldığına dair müstahsil makbuzu (müracaat tarihi itibarıyla en fazla 1 yıl öncesine ait),

Arıcılığın meskun yerler dışında, gezginci olarak ve bilfiil yapıldığına dair il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı,

Oda kayıt belgesi.

            (p) Patlayıcı Madde Depolarının Korunması İle Görevli Bekçiler

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,

Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,

Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,

Oda kayıt belgesi,

İş sahibinin yazılı müracaatı,

Depo izin belgesi fotokopisi,

Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).

            (r) Asli Memur Statüsünü Kazanmış Olup İhraç Ve Benzeri Sebepler Dışında Tamamen Kendi İsteği İle Kurumlarından Ayrılanlar

Ayrılış şeklini belirten kurum yazısı.

 

            (s) Dövize İlişkin İşlem Yapanlar

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,

Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,

Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,

Sorumlu ortakları belirten yetkili kurul kararı,

Oda kayıt belgesi,

Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün izin belgesi fotokopisi.

            (ş) Avukatlar:

Bağlı oldukları barodan üyelik yazısı.

            Noterler:

Noterlik görev belgesi,

Vergi dairesi yazısı,

Oda kayıt belgesi.

            (t) Oda, Birlik, Federasyon Ve Konfederasyonların Yönetim Kurulu Başkan Ve Üyeleri İle Meclis Üyeleri

Bağlı olunan oda, birlik, federasyon, konfederasyonun yazısı,

Görevle ilgili seçim tutanağı.

            (u) En Az Bir Dönem Köy Veya Mahalle Muhtarlığı Yapmış Olanlar

Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi,

İl/ilçe seçim kurulu yazısı.

Saklama süresinin dolması nedeniyle seçim kurulunca belge verilemeyenlerin de silah ruhsat işlemleri yapılabilecektir.

            (ü) En Az Bir Dönem Belediye Başkanlığı Veya İl Genel Meclis Üyeliği Yapmış Olanlar

Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi,

İl/İlçe seçim kurulu yazısı.

Saklama süresinin dolması nedeniyle seçim kurulunca belge verilemeyenlerin de silah ruhsat işlemleri yapılabilecektir.

 

KAMU GÖREVLİLERİNDEN TAŞIMA RUHSATI ALMAK İSTEYENLERİN HAZIRLAMASI GEREKEN BELGELER

 

            * Valilik/ Kaymakamlık Makamına hitaben yazılmış silah satın alma, yenileme veya devir alma talebine ilişkin dilekçe,

            * Ruhsat fotokopisi,

            * Silah sahibi tarafından,  silah ilgili Belgelendirme Büro Amirliğine getirilir,

            * Ruhsat yenilemek veya devir alma talebinde bulunan müracaat sahipleri 4 adet, MKE Kurumundan yeni silah alma talebinde bulunanlar müracaat sahiplerinden ise 6 adet son bir yıl içinde çekilmiş fotoğraf,

            * Silah Ruhsatı İstek Formu, (Belgelendirme Büro Amirliğinden verilir.)

            * Görev Belgesi, (Görev belgesi 30 günlük süreyi aşmamış ve görev belgesinde tarih, sayı ve mühürlü olması gerekmektedir.)

            * Parmak izi (Emniyet personeli hariç)

 

EMEKLİ KAMU GÖREVLİSİ SİLAH TAŞIMA RUHSATI ALMAK İSTEYENLERİN

HAZIRLAMASI GEREKEN BELGELER

 

            * Valilik/ Kaymakamlık Makamına hitaben yazılmış silah satın alma, yenileme veya devir alma talebine ilişkin dilekçe,

            * Nüfus cüzdanı aslı müracaat esnasında aranacak, müracaat dosyasında bulunan diğer belgelerle karşılaştırma yapıldıktan sonra ilgiliye iade edilir. Nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası bulunmayan müracaat sahiplerinden T.C. Numarası istenir.

            * Ruhsat yenilemek veya devir alma talebinde bulunan müracaat sahipleri 4 adet, MKE Kurumundan yeni silah alma talebinde bulunanlar müracaat sahiplerinden ise 6 adet son bir yıl içinde çekilmiş fotoğraf,

            * Silah Ruhsatı İstek Formu,  (Belgelendirme Büro Amirliğinden verilir.)

            * Emeklilik Onay Belgesi,

            * Silah sahibi tarafından,  silah ilgili Belgelendirme Büro Amirliğine getirilir,

            * Zati Demirbaş Tabanca Satış Senedi ( Ruhsat fotokopisi)

            *Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü veya ilgili kurumlarca düzenlenmiş emekli olunduğuna dair belge veya emekli kimlik kartı fotokopisi,

            * Haklarında meslek veya memuriyetten çıkarma cezası istemiyle tahkikat açılıp açılmadığı veya kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunup bulunmadığına ilişkin kurum yazısı,

            * Sağlık Kurulu Raporu (Emekli olduktan 6 Ay sonra müracaat edenler için geçerlidir.)

            * Birden fazla silahı olan müracaat sahipleri belirtilen belgeleri her silah için ayrı ayrı düzenler,

             * Parmak izi (Emniyet personeli hariç)

 

YİVLİ AV TÜFEĞİ TAŞIMA RUHSATI ALMAK İSTEYENLERİN

HAZIRLAMASI GEREKEN BELGELER

 

* Valilik/ Kaymakamlık Makamına hitaben yazılmış silah satın alma, yenileme veya devir alma talebine ilişkin dilekçe,

            * Nüfus cüzdanı aslı müracaat esnasında aranacak, müracaat dosyasında bulunan diğer belgelerle karşılaştırma yapıldıktan sonra ilgiliye iade edilir. Nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası bulunmayan müracaat sahiplerinden T.C. Numarası istenir.

            * Ruhsat yenilemek veya devir alma talebinde bulunan müracaat sahipleri 4 adet, MKE Kurumundan yeni silah alma talebinde bulunanlar müracaat sahiplerinden ise 6 adet son 6 ay içinde çekilmiş fotoğraf,

            * Silah Ruhsatı İstek Formu, (Belgelendirme Büro Amirliğinden verilir.)

            *Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair Sağlık Kurulu Raporu, (Eskişehir Devlet Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve ESOGÜ Tıp Fakültesi)

            * Yenilemek veya devir almak isteyen müracaat sahiplerinin ruhsat fotokopisi,

            * Borcu olmadığına dair vergi dairesinden imzalı, mühürlü, tarihli ve tasdikli belge

            * Parmak izi (Pasaport Şube Md. veya Trafik Tescil Şube Müdürlüğü tarafından verilmektedir.)

             *Vergi Dairelerinden 1.500 lirayı aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olmadığını gösterir belge.

            * Orman Bölge Müdürlüğünden verilmiş Avlanma Belgesi fotokopisi,

            * Her yıl ilgili kurumdan alınmış “Avlanma Pulunu” Belgelendirme Büro Amirliğine ibraz eder ve dosyasına takılır, (Bir yıl “Avlanma Pulu” getirmeyen ruhsat sahiplerinin taşıma ruhsatları bulundurma ruhsatına çevrilir.)

            * Yivli Tüfek Ruhsatnamesi fotokopisi,

 

YILLIK MERMİ ALMAK İÇİN YAPILAN İŞLEMLER

 

            * Silah Bulundurma veya Taşıma Ruhsatı bulunanların Valilik/Kaymakamlık Makamına hitaben yazılmış dilekçe ile Belgelendirme Büro Amirliğine müracaat eder, Düzenlenen Mermi Satın Alma Belgesi ile MKE Kurumundan veya anlaşmalı herhangi bir Av Bayiinden mermi alınır.

* Silah Ruhsatının fotokopisi

            * Mermi Satın Alma Belgesi düzenlendiği tarihten itibaren 1 yıl geçerlidir. Yıllık (1000) adet mermi hakkı bulunmaktadır.

           

 

 

ÖZEL GÜVENLİK BELGESİ İÇİN HAZIRLANMASI

GEREKEN EVRAKLAR

 

·          Kurumun yetkili şahıs adına Valilik Makamına hitaben yazılan üst yazısı.

(Dilekçe Emniyet Müdürlüğü Belge Yönetimi Şb. Md. den havale edilecek. Tabanca devir alınacak ise devir eden ve devir alan ayrı ayrı dilekçe yazacaklar)

·         Nüfus Cüzdan fotokopisi. (Yetki verilen şahsın)

·         Sağlık Kurulu Raporu.

·         6 Adet  fotoğraf. MKE’den alacak olanlar 6 (Altı) Adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş)

·         Silah Ruhsatı İstek Formu. (Şubeden Verilir)

·         Yapılan inceleme ve araştırmada suç kaydı çıkanların varsa buna ilişkin mahkeme veya savcılık kararları istenerek durumunun engel teşkil edip etmediği hususu değerlendirilecektir.

·         Devir alınacak olan tabancaya ait ruhsat il dışından tanzim edilmiş ise silah işlem dosyası istenecek, bu durumda hizmet tamamlama süresi 30 iş günü olacaktır.

 

·          Silah ruhsatı alma talebinde bulunan şahıstan parmak izi belgesi istenecektir.

 

 

SATICILIK (BAYİLİK) BELGESİ ALMAK İÇİN HAZIRLAMASI

GEREKEN BELGELER

 

            * Valilik Makamına hitaben yazılmış silah satın alma, yenileme veya devir alma talebine ilişkin dilekçe, (Dilekçe Emniyet Müdürlüğü Belgelendirme Şube Müdürlüğünden havaleli)

            *  İşyerinin kendi mülkiyetinde veya kiralandığını gösterir belge,

            * Müracaat sahibi tarafından alınan Sağlık Kurulu Raporu, (Eskişehir Devlet Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve ESOGÜ Tıp Fakültesi)

            * Noter Taahhütnamesi, (Şirket yetkilisi ya da Müracaat Sahibinin 2521 Sayılı Kanun Hükümleri, 5729 sayılı Kanun hükümlerine ve 87/12028 Karar Sayılı Tüzük Hükümlerine uyacağına dair.)

            * Müracaat Sahibine ait son bir yıl içinde çekilmiş 6 adet fotoğraf.

 

 

ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİ ALMAK İÇİN

     HAZIRLANMASI GEREKEN BELGELER

 

            * Valilik Makamına hitaben yazılmış dilekçe, (Dilekçe Emniyet Müdürlüğü Belgelendirme Şube Müdürlüğünden havaleli)

* Müracaat Sahibine ait son bir yıl içinde çekilmiş 6 adet fotoğraf

*Müracaat sahibi tarafından alınan Sağlık Kurulu Raporu, (Eskişehir Devlet Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi, Askeri Hastane ve ESOGÜ Tıp Fakültesi)

* Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Talep Formu. (Silah ve Pat.Mad. Şubesinden verilir.)

* Öğrenim durumunu gösterir belge aslı ve fotokopisi

* Ateşleyici Yeterlilik Belgesini ilk defa almak için sınav giriş ücreti dekontu.

 

 

 

           

SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAH BİLDİRİM BELGESİ İÇİN

 HAZIRLANACAK BELGELER

 

* Valilik Makamına hitaben yazılmış dilekçe, (Dilekçe Emniyet Müdürlüğü Belgelendirme Şube Müdürlüğünden havaleli)

            * Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesi

            * Av Bayilerince verilen fatura aslı

            * Nüfus cüzdanı aslı müracaat esnasında aranacak, müracaat dosyasında bulunan diğer belgelerle karşılaştırma yapıldıktan sonra ilgiliye iade edilir. Nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası bulunmayan müracaat sahiplerinden T.C. Numarası istenir.

* Tespit için Silah ve Patlayıcı Madde Şube Müdürlüğüne kurusıkı silah getirilir.

 

 

PATLAYICI MADDE TAŞIMA İZİN BELGESİ TANZİM EDİLMESİ İÇİN HAZIRLANACAK BELGELER

 

           * Valilik Makamına hitaben yazılmış dilekçe, (Dilekçe Emniyet Müdürlüğü Belgelendirme Şube Müdürlüğünden havaleli)

           * Taşımanın şekline göre patlayıcı madde ithal, ihraç, transit geçiş, devir, üretim ve satış, satın alma ve kullanma vb. izin belgelerinden herhangi birinin aslı veya onaylı örneği

           *Tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesinin aslı veya onaylı örneği(araç için)

            *Nakil yapılacak araç tescil ve trafik belgelerinin fotokopisi

            *Nakilci güvenlik belgesi

            *Depo tespit beyanı

*Fatura veya proforma/ön fatura ya da sevk irsaliyesi

*Araçlar için K yetki belgesi

 

PATLAYICI MADDE SATIN ALMA VE KULLANMA İZİN BELGESİ BAŞVURUSUNDA İSTENECEK BELGELER

 

        *Valilik Makamına hitaben yazılmış dilekçe (Dilekçe Emniyet Müdürlüğü Belgelendirme Şube Müdürlüğünden havaleli)

        *Depolama izin belgesi örneği

        *Depo denetleme formu

        *Depo tespit tutanağı

        *İhtiyaç raporu

        *Temsile yetkili kişi taahhütnamesi

        *Ateşleyici yeterlilik belgesi

        *Ateşleyici taahhütnamesi

        *Nakilci güvenlik belgesi

        *Nakilci vekalatnamesi

        *Nakilci taahhütnamesi

        *İşe dair belge

        *Depo muvafakatnamesi

        *Tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi

        *Ticaret sicil gazetesi veya oda sicil kayıt sureti

 

           ​ 

​​​
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Polis Eşleri Derneği Eskişehir Şubesi
  • İçişleri Bakanlığı
  • CİMER
  • KGYS ESKİŞEHİR