Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

ruhsat

Giriş

SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 
 
Tel        :  0  222 239 53 39 - 0 505 318 26 22
Adres    :  Cumhuriye Mahallesi Yıldırımer Sokak No:37  Kat:5 Tepebaşı/ESKİŞEHİR
 
 
 
 
 
01 OCAK 2015
SİLAH VE TÜFEK RUHSATI HARÇ MİKTARLARI  
 
Silah Taşıma Ruhsatları                                        5 * 707,70 = 3,538,5  TL      
 
Silah Bulundurma Ruhsatları      (5 yıl için)        1.132,30 TL          
 
Yivli Av Tüfeği Ruhsatları                                     5 * 707,70 = 3,538,5  TL
 
Yivsiz Tüfek Ruhsatnameleri                                27,50 TL
 
silahi.jpg


 
 
SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMA RUHSATI ALMAK İSTEYENLERİN
HAZIRLAMASI GEREKEN ORTAK BELGELER
 
            * Valilik Makamına hitaben yazılmış silah satın alma, yenileme veya devir alma talebine ilişkin dilekçe, (Dilekçe Emniyet Müdürlüğü Evrak Arşiv Şube Müdürlüğünden havaleli)
            * Nüfus cüzdanı aslı müracaat esnasında aranacak, müracaat dosyasında bulunan diğer belgelerle karşılaştırma yapıldıktan sonra ilgiliye iade edilir. Nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası bulunmayan müracaat sahiplerinden T.C. Numarası istenir.
            * Ruhsat yenilemek veya devir alma talebinde bulunan müracaat sahipleri 4 adet, MKE Kurumundan yeni silah alma talebinde bulunanlar müracaat sahiplerinden ise 6 adet son 6 ay içinde çekilmiş fotoğraf,
            * Silah Ruhsatı İstek Formu, (Silah ve Pat. Maddeler Şubesinden verilir.)
            *Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair Sağlık Kurulu Raporu, (Eskişehir Devlet Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve ESOGÜ Tıp Fakültesi)
            * Yenilemek veya devir almak isteyen müracaat sahiplerinin ruhsat fotokopisi,
            * Borcu olmadığına dair vergi dairesinden imzalı, mühürlü, tarihli ve tasdikli belge
            * Parmak izi (Pasaport Şube Md. veya Trafik Tescil Şb.Md. tarafından verilmektedir.)
             *Vergi Dairelerinden 1.000 lirayı aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olmadığını gösterir belge.
 
 İşyerinde Bulundurma Ruhsatı Talep Edenlerden Ayrıca;
 
           *  İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
* Mükellefiyeti gösterir vergi dairesi yazısı,
* İşyeri ortaklık veya şirkete ait ise yönetimin buna ilişkin kararı ve muvafakat yazısı.
 
 
 
 
SİLAH TAŞIMA RUHSATI ALMAK İSTEYEN ŞAHISLARDAN YUKARIDAKİ BELGELERİN DIŞINDA
YAPTIKLARI İŞ İLE İLGİLİ BELGELER İSTENİR.
 
(a)    Can Güvenliğinden
 
Talep eden kişinin dilekçesinde belirtiği hususlarla ilgili belgeler.
 
            (b) Fahri Temsilciler
 
Şahsın görev ve silah taşıma ruhsatı talebiyle ilgili Dışişleri Bakanlığının yazısı.
 
            (c) Basın Mensupları
 
Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün yazısı,
Sarı basın kartı fotokopisi.
 
            (d) Kuyumcu ve Sarraflar
 
İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
Sorumlu ortakları belirten yetkili kurul kararı,
Oda kayıt belgesi.
 
            (e) Patlayıcı Maddeleri Satın Alma Ve Satış Ruhsatı, Patlayıcı Madde Deposu, Yivsiz Av Tüfeği İmalathanesi, Ruhsatlı Silah Tamirhanesi Sahipleri, Güvenlik Belgesi Sahipleri
 
İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
Sorumlu ortakları belirten yetkili kurul kararı,
Oda kayıt belgesi,
Talep eden kişinin faaliyeti ile ilgili ruhsat veya belge fotokopisi,
 
            Güvenlik belgesi olan kişilerden;
İş sahibinin yazılı müracaatı,
İş sahibinden istenen belgeler ((e) bendi için),
Güvenlik belgesi fotokopisi,
Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin İşveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).
 
            (f) Banka Müdürleri
 
Yetkili birim amiri tarafından imzalanmış görev belgesi (Belge tarihi ile müracaat tarihi arasındaki sürenin 30 günü geçmemiş olması gerekmektedir.).
            (g) Pilotlar
 
Kurum yazısı,
Pilotluk lisans fotokopisi.
 
            (h) Yıllık Satış Tutarı (Ciro)
İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
Mükellefiyeti ve yıllık satış tutarını (ciro) gösterir vergi dairesi yazısı (Serbest bölge veya başka bir nedenle vergiye tabi olunmaması halinde yeminli mali müşavir yazısı),
Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
Oda kayıt belgesi.
 
(ı) Arazi Sahipleri
Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
Toprak miktarını gösterir tapu müdürlüğü yazısı,
Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi.
Bu bentle ilgili olarak, 11.12.1998 tarih ve 23550 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren EK-3’teki normlar uygulanacaktır.
 
            (i) Sürü Sahipleri
Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi,
Hayvan sayısını gösterir Tarım il/ilçe müdürlüğü yazısı.
Bu bentle ilgili olarak, 11.12.1998 tarih ve 23550 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren EK-3’teki normlar uygulanacaktır.
 
            (j) Müteahhitler
Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
Sorumlu ortakları belirten yetkili kurul kararı,
Oda kayıt belgesi,
İş deneyim (iş bitirme/iş durum) belgesi.
 
            (k) Akaryakıt İstasyonu Sahipleri
İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
Sorumlu ortakları belirten yetkili kurul kararı,
Oda kayıt belgesi,
Bayilik sözleşme fotokopisi.
 
            (l) Akaryakıt İstasyonu Sahipleri Adına Akaryakıt Satışı Yapanlar
İş sahibinin yazılı müracaatı,
İstasyon sahibinden ((k) bendi için) istenen belgeler,
Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).
 
 
            (m) Sigortalı Olarak En Az 50 İşçi Çalıştıranlar
Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
Sorumlu ortakları belirten yetkili kurul kararı,
Oda kayıt belgesi,
Müracaat tarihinde ve bir yıl geriye dönük çalıştırılan işçi sayısını ve ödenen prim gün sayısını belirten SGK yazısı, (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır),
 
Bekçi, veznedar ve mutemetler için;
 
İş sahibinin yazılı müracaatı,
İş sahibinden istenen belgeler ((m) bendi için),
Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).
 
            (n) Poligon Sahipleri
İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
Sorumlu ortakları belirten yetkili kurul kararı,
Oda kayıt belgesi,
İşletme ruhsatı fotokopisi,
 
            Poligonda görevli bekçilerden;
 
İşverenin yazılı müracaatı,
İşverenden istenen ((n) bendi için) belgeler,
Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).
 
            (o) Müze Ve Anıtları Koruyan Bekçiler
Kişi/kurumun yazılı müracaatı,
Bekçilerin primlerin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).
 
            (ö) Arıcılık Yapanlar
Ziraat odalarından veya il/ilçe tarım müdürlüklerinden alınacak çiftçi belgesi,
Kovan adedini belirtilen, il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı,
2000 kg bal satıldığına dair müstahsil makbuzu (müracaat tarihi itibarıyla en fazla 1 yıl öncesine ait),
Arıcılığın meskun yerler dışında, gezginci olarak ve bilfiil yapıldığına dair il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı,
Oda kayıt belgesi.
 
            (p) Patlayıcı Madde Depolarının Korunması İle Görevli Bekçiler
İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
Oda kayıt belgesi,
İş sahibinin yazılı müracaatı,
Depo izin belgesi fotokopisi,
Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).
 
            (r) Asli Memur Statüsünü Kazanmış Olup İhraç Ve Benzeri Sebepler Dışında Tamamen Kendi İsteği İle Kurumlarından Ayrılanlar
Ayrılış şeklini belirten kurum yazısı.
 
            (s) Dövize İlişkin İşlem Yapanlar
İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
Sorumlu ortakları belirten yetkili kurul kararı,
Oda kayıt belgesi,
Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün izin belgesi fotokopisi.
 
            (ş) Avukatlar:
Bağlı oldukları barodan üyelik yazısı.
 
            Noterler:
Noterlik görev belgesi,
Vergi dairesi yazısı,
Oda kayıt belgesi.
 
            (t) Oda, Birlik, Federasyon Ve Konfederasyonların Yönetim Kurulu Başkan Ve Üyeleri İle Meclis Üyeleri
Bağlı olunan oda, birlik, federasyon, konfederasyonun yazısı,
Görevle ilgili seçim tutanağı.
 
            (u) En Az Bir Dönem Köy Veya Mahalle Muhtarlığı Yapmış Olanlar
Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi,
İl/ilçe seçim kurulu yazısı.
Saklama süresinin dolması nedeniyle seçim kurulunca belge verilemeyenlerin de silah ruhsat işlemleri yapılabilecektir.
 
            (ü) En Az Bir Dönem Belediye Başkanlığı Veya İl Genel Meclis Üyeliği Yapmış Olanlar
Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi,
İl/İlçe seçim kurulu yazısı.
Saklama süresinin dolması nedeniyle seçim kurulunca belge verilemeyenlerin de silah ruhsat işlemleri yapılabilecektir.
 
 
 
 
 
KAMU GÖREVLİLERİNDEN TAŞIMA RUHSATI ALMAK İSTEYENLERİN HAZIRLAMASI GEREKEN BELGELER
 
            * Valilik Makamına hitaben yazılmış silah satın alma, yenileme veya devir alma talebine ilişkin dilekçe, (Dilekçe Emniyet Müdürlüğü Evrak Arşiv Şube Müdürlüğünden havaleli)
            * Ruhsat fotokopisi,
            * Silah sahibi tarafından Silah ve Pat.Maddeler Şube Müdürlüğüne silah getirilir,
            * Ruhsat yenilemek veya devir alma talebinde bulunan müracaat sahipleri 4 adet, MKE Kurumundan yeni silah alma talebinde bulunanlar müracaat sahiplerinden ise 6 adet son bir yıl içinde çekilmiş fotoğraf,
            * Silah Ruhsatı İstek Formu, (Silah ve Pat.Mad. Şubesinden verilir.)
            * Görev Belgesi, (Görev belgesi 30 günlük süreyi aşmamış ve görev belgesinde tarih, sayı ve mühürlü olması gerekmektedir.)
 
EMEKLİ KAMU GÖREVLİSİ SİLAH TAŞIMA RUHSATI ALMAK İSTEYENLERİN
HAZIRLAMASI GEREKEN BELGELER
 
            * Valilik Makamına hitaben yazılmış silah satın alma, yenileme veya devir alma talebine ilişkin dilekçe, (Dilekçe Emniyet Müdürlüğü Evrak Arşiv Şube Müdürlüğünden havaleli)
            * Nüfus cüzdanı aslı müracaat esnasında aranacak, müracaat dosyasında bulunan diğer belgelerle karşılaştırma yapıldıktan sonra ilgiliye iade edilir. Nüfus cüzdanında T.C.Kimlik Numarası bulunmayan müracaat sahiplerinden T.C. Numarası istenir.
            * Ruhsat yenilemek veya devir alma talebinde bulunan müracaat sahipleri 4 adet, MKE Kurumundan yeni silah alma talebinde bulunanlar müracaat sahiplerinden ise 6 adet son bir yıl içinde çekilmiş fotoğraf,
            * Silah Ruhsatı İstek Formu, (Silah ve Pat.Mad. Şubesinden verilir.)
            * Emeklilik Onay Belgesi,
            * Silah sahibi tarafından Silah ve Pat.Mad.Şube Müdürlüğüne silah getirilir,
            * Zati Demirbaş Tabanca Satış Senedi ( Ruhsat fotokopisi)
            * Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü veya ilgili kurumlarca düzenlenmiş emekli olunduğuna dair belge veya emekli kimlik kartı fotokopisi,
            * Haklarında meslek veya memuriyetten çıkarma cezası istemiyle tahkikat açılıp açılmadığı veya kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunup bulunmadığına ilişkin kurum yazısı,
            * Sağlık Kurulu Raporu (Emekli olduktan 6 Ay sonra müracaat edenler için geçerlidir.)
            * Birden fazla silahı olan müracaat sahipleri belirtilen belgeleri her silah için ayrı ayrı düzenler,
 
YİVLİ AV TÜFEĞİ TAŞIMA RUHSATI ALMAK İSTEYENLERİN
HAZIRLAMASI GEREKEN BELGELER
 
* Valilik Makamına hitaben yazılmış silah satın alma, yenileme veya devir alma talebine ilişkin dilekçe, (Dilekçe Emniyet Müdürlüğü Evrak Arşiv Şube Müdürlüğünden havaleli)
            * Nüfus cüzdanı aslı müracaat esnasında aranacak, müracaat dosyasında bulunan diğer belgelerle karşılaştırma yapıldıktan sonra ilgiliye iade edilir. Nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası bulunmayan müracaat sahiplerinden T.C. Numarası istenir.
            * Ruhsat yenilemek veya devir alma talebinde bulunan müracaat sahipleri 4 adet, MKE Kurumundan yeni silah alma talebinde bulunanlar müracaat sahiplerinden ise 6 adet son 6 ay içinde çekilmiş fotoğraf,
            * Silah Ruhsatı İstek Formu, (Silah ve Pat. Maddeler Şubesinden verilir.)
            *Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair Sağlık Kurulu Raporu, (Eskişehir Devlet Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve ESOGÜ Tıp Fakültesi)
            * Yenilemek veya devir almak isteyen müracaat sahiplerinin ruhsat fotokopisi,
            * Borcu olmadığına dair vergi dairesinden imzalı, mühürlü, tarihli ve tasdikli belge
            * Parmak izi (Pasaport Şube Md. veya Trafik Tescil Şube Müdürlüğü tarafından verilmektedir.)
             *Vergi Dairelerinden 1.000 lirayı aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olmadığını gösterir belge.
            * Orman Bölge Müdürlüğünden verilmiş Avlanma Belgesi fotokopisi,
            * Her yıl ilgili kurumdan alınmış “Avlanma Pulunu” Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne ibraz eder ve dosyasına takılır, (Bir yıl “Avlanma Pulu” getirmeyen ruhsat sahiplerinin taşıma ruhsatları bulundurma ruhsatına çevrilir.)
            * Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi fotokopisi,
 
YILLIK MERMİ ALMAK İÇİN YAPILAN İŞLEMLER
 
            * Silah Bulundurma veya Taşıma Ruhsatı bulunanların; Valilik Makamına hitaben yazılmış dilekçe (Dilekçe Emniyet Müdürlüğü Evrak Arşiv Şube Müdürlüğünden havaleli) ile Ruhsat İşlemleri Şube Müdürlüğüne müracaat eder, Düzenlenen Mermi Satın Alma Belgesi ile MKE Kurumundan veya anlaşmalı herhangi bir Av Bayiinden mermi alınır.
* Silah Ruhsatının fotokopisi
            * Mermi Satın Alma Belgesi düzenlendiği tarihten itibaren 1 yıl geçerlidir. Yıllık (200) adet mermi hakkı bulunmaktadır.
           
SATICILIK (BAYİLİK) BELGESİ ALMAK İÇİN HAZIRLAMASI
GEREKEN BELGELER
 
            * Valilik Makamına hitaben yazılmış silah satın alma, yenileme veya devir alma talebine ilişkin dilekçe, (Dilekçe Emniyet Müdürlüğü Evrak Arşiv Şube Müdürlüğünden havaleli)
            *  İşyerinin kendi mülkiyetinde veya kiralandığını gösterir belge,
            * Müracaat sahibi tarafından alınan Sağlık Kurulu Raporu, (Eskişehir Devlet Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve ESOGÜ Tıp Fakültesi)
            * Noter Taahhütnamesi, (Şirket yetkilisi ya da Müracaat Sahibinin 2521 Sayılı Kanun Hükümleri ve 87/12028 Karar Sayılı Tüzük Hükümlerine uyacağına dair.)
            * Müracaat Sahibine ait son bir yıl içinde çekilmiş 6 adet fotoğraf;
 
ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİ ALMAK İÇİN
     HAZIRLANMASI GEREKEN BELGELER
 
            * Valilik Makamına hitaben yazılmış dilekçe, (Dilekçe Emniyet Müdürlüğü Evrak Arşiv Şube Müdürlüğünden havaleli)
* Müracaat Sahibine ait son bir yıl içinde çekilmiş 6 adet fotoğraf
*Müracaat sahibi tarafından alınan Sağlık Kurulu Raporu, (Eskişehir Devlet Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve ESOGÜ Tıp Fakültesi)
* Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Talep Formu. (Silah ve Pat.Mad. Şubesinden verilir.)
* Öğrenim durumunu gösterir belge aslı ve fotokopisi
* Ateşleyici Yeterlilik Belgesini ilk defa almak için sınav giriş ücreti dekontu
           
SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAH BİLDİRİM BELGESİ İÇİN
 HAZIRLANACAK BELGELER
 
* Valilik Makamına hitaben yazılmış dilekçe, (Dilekçe Emniyet Müdürlüğü Evrak Arşiv Şube Müdürlüğünden havaleli)
            * Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesi
            * Av Bayilerince verilen fatura aslı
            * Nüfus cüzdanı aslı müracaat esnasında aranacak, müracaat dosyasında bulunan diğer belgelerle karşılaştırma yapıldıktan sonra ilgiliye iade edilir. Nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası bulunmayan müracaat sahiplerinden T.C. Numarası istenir.
* Tespit için Silah ve Patlayıcı Madde Şube Müdürlüğüne kurusıkı silah getirilir.
 
PATLAYICI MADDE TAŞIMA İZİN BELGESİ TANZİM EDİLMESİ İÇİN HAZIRLANACAK BELGELER
 
           * Valilik Makamına hitaben yazılmış dilekçe, (Dilekçe Emniyet Müdürlüğü Evrak Arşiv Şube Müdürlüğünden havaleli)
           * Taşımanın şekline göre patlayıcı madde ithal, ihraç, transit geçiş, devir, üretim ve satış, satın alma ve kullanma vb. izin belgelerinden herhangi birinin aslı veya onaylı örneği
           *Tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesinin aslı veya onaylı örneği(araç için)
            *Nakil yapılacak araç tescil ve trafik belgelerinin fotokopisi
            *Nakilci güvenlik belgesi
            *Depo tespit beyanı
*Fatura veya proforma/ön fatura ya da sevk irsaliyesi
*Araçlar için K yetki belgesi
 
PATLAYICI MADDE SATIN ALMA VE KULLANMA İZİN BELGESİ BAŞVURUSUNDA İSTENECEK BELGELER
 
        *İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe.
        *Depolama izin belgesi örneği
        *Depo denetleme formu
        *Depo tespit tutanağı
        *İhtiyaç raporu
        *Temsile yetkili kişi taahhütnamesi
        *Ateşleyici yeterlilik belgesi
        *Ateşleyici taahhütnamesi
        *Nakilci güvenlik belgesi
        *Nakilci vekalatnamesi
        *Nakilci taahhütnamesi
        *İşe dair belge
        *Depo muvafakatnamesi
        *Tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi
        *Ticaret sicil gazetesi veya oda sicil kayıt sureti
 
 
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği Eskişehir Şubesi
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • KGYS ESKİŞEHİR